Hvordan få støtteordning for private sidespor?

Samferdselsdepartementet har innført en støtteordning for virksomheter som vil bygge nye eller gjenåpne tidligere sidespor på jernbanenettet. Ordningen skal administreres av Bane NOR og formålet er å få mer godstrafikk på jernbane.

I løpet av de siste par årene har Bane NOR gjenåpnet flere nedlagte sidespor for godstrafikk. Utviklingen med stadig flere togselskap som kjører godstog på norske spor har bidratt til at tidligere sidespor har blitt tatt i bruk igjen.

Særlig gjelder dette for tømmertrafikk og skogprodukter, men også annen trafikk har kommet tilbake på jernbane som følge av dette.

Nå vil departementet legge til rette for at flere nye og tidligere sidespor kan bli realisert. Staten kan bidra med inntil 50% av anleggskostnadene for private bedrifter som ønsker sidespor. Bane NOR skal behandle søknadene og samtidig vurdere om den strekningen søknaden gjelder for har tilstrekkelig kapasitet.

Kontakt