Follobanen

Bedre tilbud - flere valg

Med Follobaneprosjektet leverer Bane NOR dobbeltspor mellom Oslo og Ski og nytt kollektivknutepunkt i Ski. Follobanen er innerste del av Intercity-utbyggingen sør-øst for Oslo.

Mellom Oslo og Ski blir det lokaltog på Østfoldbanen og direktetog med halvvert reisetid på Follobanen. Den nye Follobanen blir 22 km lang, mens hele Follobaneprosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor.

Første del av Ski stasjon ble åpnet for trafikk 24. august 2020. 9. august 2021 åpnes etter planen nye spor for Østfoldbanen via nye Kongshavntunnelen (1,4 km) og en ny betongtunnel for jernbanespor under Middelalderparken, rett sør for Oslo S. 

Bane NOR planlegger å starte trafikk fra hele nye Ski stasjonen, gjennom Follobanens lange tunnel (Blixtunnelen) fra desember 2022.

Bygging
250
km/t
Planlegges med toppfart på 250 km/t
11
min
Ny reisetid Oslo - Ski
22
km
Total lengde med dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen