Nittedal stasjon

Nittedal stasjon oppgraderes fra 2020 til 2022. Det betyr at det blir mulig å kjøre timesavganger med persontog, og kapasiteten for gods øker. I tillegg blir det en moderne stasjon som både er tryggere og mer tilgjengelig for alle.

Her kan du lese om  hva vi arbeider med på Nittedal akkkurat nå

Arbeidet som blir gjort på og rundt Nittedal stasjon er en del av en større satsing på Gjøvikbanen. Oppgraderinger langs hele banestrekningen gjør at det fra høsten 2022 blant annet blir mulig å kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik. I tillegg øker det kapasiteten for gods.

Her kan du se en bildeserie som illustrerer hvordan den nye Nittedal stasjon vil se ut når den er ferdig i løpet av 2022.

Dette gjør vi:

 • River den gamle gangbrua over sporene og bygger en ny, med trapper og heis ned til plattformene. 
 • River dagens smale mellomplattform og planovergang. Bygger to nye plattformer som er 220 meter lange. Dette gjør at det blir plass til tog med to togsett.
 • Forlenger sporet både i retning Oslo og Gjøvik - fra 340 til 1040 meter. På denne måten kan opp til 640 meter lange godstog møtes/krysse på stasjonsområdet.
 • Oppgraderer kontaktledningsanlegget med nye master og ledninger.
 • Gjør stasjonen klar for innføring av det digitale signalsystemet ERTMS ved å legge kabelkanaler og fundament for nytt el-hus.
 • Legger nye spor og fire nye sporveksler.
 • Utvider parkeringsplassene både på nord- og sørsiden av stasjonen. Til sammen blir det 245 parkeringsplasser, mot dagens 212.
 • Sykkelparkering, inkludert mulighet for å låse inn sykkelen (sykkelhotell)
 • Bygger støttemur mot Sørliveien
 • Hele stasjonsområdet får universell utforming. Det vil si at den er tilrettelagt for alle typer brukere, inkludert blant annet blinde og rullestolbrukere.
 • Jernbanebrua over Stasjonsveien utbedres.
 • Støyskjermer mot bebyggelsen langs sporet
 • Flytter bussterminalen til sørsiden.


Framdrift

Byggearbeidene startet i april 2021. Prosjektet på Nittedal stasjon er planlagt ferdigstilt i løpet av 2022. 

Her finner du lenke til informasjon om hva vi jobber med nå på de forskjellige prosjektene langs Gjøvikbanen.