Gjøvik stasjon

Gjøvik stasjon bygges om og fornyes . Når arbeidene er ferdige i 2021 kan det gå ett tog i timen fra stasjonen.

Gjøvik stasjon.  (Foto: Sune Eriksen)

Byggestart våren 2020, ferdig 2021

Sporene og kontaktledningsanlegget på stasjonen bygges om, og det blir plass til parkering av til sammen fire togsett. Togparkeringen bygges i forlengelsen av spor 3 og 4. Dette er nok til at det kan kjøres ett tog i timen i begge retninger fra 2021.

Anlegget for kjørestrøm til togene blir fornyet, og stasjonen blir gjort klar for innføringen av det nye, digitale signalsystemet ERTMS på Gjøvikbanen i desember 2022.

Det bygges en ny mellomplattform som blir tilgjengelig via en universelt utformet gangvei der sporene slutter, i nordenden av stasjonen. Gangveien vil også bli en forbindelse mellom stasjonen og parkeringen. På plattformen mot togparkeringen blir det satt opp solide gjerder. Det betyr at sikkerheten ved stasjonen blir bedre, og det blir bedre tilgjengelighet for de som sitter i rullestol .

Persontogene skal først og fremst gå fra spor 1 og spor 2. Spor 1 skal brukes ved normal trafikk, men spor 2 kan brukes når det er behov for det.

I fremtiden kan det bli aktuelt med doble togsett fra Gjøvik. Derfor planlegges det nå plass til å parkere flere tog ved Nygård stasjon.