Ranheim stasjon

På Ranheim stasjon skal det bygges ny plattform til spor 1 og til spor 2. Adkomst til plattform 2 tilpasses eksisterende gangvei under jernbanebro vest for stasjonen. Tiltakene på Ranheim gjør at stasjonen igjen kan åpnes for reisende.

Arbeid med bygging av plattform til spor 1. (Foto: Kristin Skei)

Landskapsplan Ranheim (Foto: Norconsult) Klikk på bildet for pdf-versjon.

Byggearbeidene har startet og vi er allerede godt i gang. Stasjonen skal stå klar til april 2021 når de første togene kommer.