Ranheim stasjon

På Ranheim stasjon har vi bygget ny plattform til spor 1 og 2.

Ranheim stasjon. Foto: Geir Ola Lium

Adkomst mellom plattform 1 og 2 tilpasses eksisterende gangvei under jernbanebrua vest for stasjonen. Plattformen kan nå ta imot de nye togene og er åpen for reisende.

Hovedparkeringen er lokalisert ved plattform 1. Her er det også anlagt HC-parkering.