Full TBM-produksjon på Follobanen

Follobanens fjerde og siste tunnelboremaskin har startet sin ferd i retning Ski. Alle maskinene er nå i gang med å bore den nye tunnelen mellom Oslo og Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De neste to årene skal tunnelboremaskinen «Magda Flåtestad» og de tre andre maskinene «Dronning Eufemia», «Dronning Ellisiv» og «Anna fra Kloppa» drive ca. 18 km av den 20 km lange jernbanetunnelen mellom Langhus og Ekeberg. Den nordligste delen av tunnelen i Follobaneprosjektet inn mot Oslo S drives med konvensjonell sprengning.   

- Nok en milepæl er nådd for prosjektet. Fire maskiner er i løpet av et drøyt halvår montert og gjort operative nede i de utsprengte montasjehallene. Dette er rett og slett imponerende. En stor honnør må rettes til entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) og alle underentreprenører som har vært involvert, sier prosjektleder for tunnel TBM, Anne Kathrine Kalager.
 

Alle de fire tunnelboremaskinene har startet opp i løpet av høsten 2016 og boringen skal etter planen være ferdig om to år. Utgangspunktet er anleggsområdet på Åsland, der hver av de fire maskinene skal bore om lag 9 km av de to tunnelløpene.. Maskinene er 150 m lange, veier ca. 2400 tonn og borhodet har en diameter på 9,96m.

"Magda Flåtestad" har nå satt i gang arbeidet med å drive tunnel i retning Ski. Foto: Herrenknecht.

Fremdrift i rute
I løpet av høsten har de tre tunnelboremaskinene, som til nå har vært i drift, boret 1850 meter tunnel. Dette vil si at om lag 5 % av tunnelen allerede er ferdig. Tunnelboremaskinene kler samtidig innsiden av tunnelveggen med betongelementer slik at den blir vann- og frostsikker. 

-        Alle fire maskinene er nå i drift, akkurat slik vi hadde planlagt. Det er en omfattende jobb å bygge, transportere og montere TBMene, men vi er foran skjema og kan nå glede oss over at tunnelboringen på Follobaneprosjektet er i full gang med fire maskiner samtidig, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella Joint Venture, selskapet som bygger hoveddelen av tunnelen på oppdrag fra Jernbaneverket.

 Follobaneprosjektet er det største infrastrukturprosjekt i Norge. AGJV bygger den største delen av tunnelen i prosjektet på vegne av Jernbaneverket. Når tunnelen står ferdig i 2021 vil den være Nordens hittil lengste jernbanetunnel.

Magda Flåtestad er montert i en fjellhall ved anleggsområdet, og klargjøres her til oppstart.:Foto: Jernbaneverket.

 Magda Flåtestad: Maskin nr. 4 borer fra Åsland til Ski
Magda var skysskar/fergemann fra Flåtestad gård og sørget for fergetransport over Gjersjøen i Oppegård kommune, en viktig kirkevei mellom øst og vest opp til Svartskog kirke i Oppegård. Et skuespill om Magda Flåtestad ble fremført høsten 2015 i anledning Oppegård kommunes 100-års jubileum.