Åsland riggområde

 

Riggområdet på Åsland 13 km sør for Oslo sentrum har vært utgangspunkt for de fire tunnelboremaskinene som har boret 18,5 av Follobanens 20 km lange tunnel.

Inngangen til tunnelanlegget går fra Åsland der det også er rømningstunnel med mer. På Åsland er det kontorrigger for entreprenør og byggherre, boligrigger, fabrikker for produksjon av betongelementer og system for massehåndtering. Åsland riggområde er Follobaneprosjektets største riggområde.