Åsland riggområde

 

Riggområdet på Åsland 13 km sør for Oslo sentrum har vært utgangspunkt for de fire tunnelboremaskinene som har boret 18,5 av Follobanens 20 km lange tunnel.

Inngangen til tunnelanlegget går fra Åsland der det også er rømningstunnel med mer. På Åsland er det kontorrigger for entreprenør og byggherre, boligrigger med mer. Området har hatt egne fabrikker for produksjon av betongelementer, omfattende system for massehåndtering og gjenbruk av tunnelmasse.

Stein fra tunnelproduksjonen har Bane NOR gjenbrukt på Åsland, til oppbygging og planering. Området blir gjenopprettet som friluftsområde inntil Oslo kommune evt. bygger opp en ny bydel, Gjertrud/Stensrud.