Åsland riggområde

Riggområdet på Åsland 13 km sør for Oslo sentrum er utgangspunktet for de fire tunnelboremaskinene som skal bore 18,5 av Follobanens 20 km lange tunnel. Riggområdet består av et «ytre» tunnelanlegg under bakken (inngang til den lange tunnelen, rømningstunnel mm), kontorrigger for entreprenør og byggherre, boligrigger, fabrikker for produksjon av betongelementer og system for massehåndtering.  Åsland riggområde er Follobaneprosjektets største riggområde.

Oversiktsbilde nedre riggområde Åsland_Foto Acciona Ghella.