Tunnelen

 

20 km av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski går i Blixtunnelen, som er Nordens hittil lengste jernbanetunnel. 18,5 km av tunnelen gjennom Ekebergåsen er boret med fire tunnelboremaskiner (TBM) og har to atskilte spor - ett for trafikk mot Ski og ett for trafikk mot Oslo S.

Nå pågår jernbaneteknisk arbeid i tunnelanlegget.  Riggområdet for produksjon av Blixtunnelen er på Åsland i Oslo.

Fra Oslo S går de nye jernbanesporene under Middelalderparken og inn i Ekebergåsen. Under Middelalderparken går sporene i en betongkulvert. Inngående Østfoldbane har fått en egen tunnel som heter Kongshavntunnelen.