Blixtunnelen

En stor del av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski skal gå i tunnel, Blixtunnelen, gjennom Ekebergåsen. 18,5 km av den 20 km lange tunnelen er boret med fire tunnelboremaskiner (TBM). Riggområdet for tunneldriving med TBM er på Åsland i Oslo.

Fra Middelalderparken går de nye jernbanesporene inn i Ekebergåsen. Det er trangt om plassen og på den første tunnelstrekningen krysser de nye tunnelløpene under E6, en av Norges mest trafikkerte veitunneler, og passerer oljelagre og annen infrastruktur. Deler av arbeidet gjennomføres svært forsiktig med mekanisk splitting (drill & split) av berget, uten å bruke sprengstoff.