Tunnelen

 

20 km av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski går i Blixtunnelen, som er Nordens hittil lengste jernbanetunnel. 18,5 km av tunnelen gjennom Ekebergåsen er boret med fire tunnelboremaskiner (TBM).

Nå innredes tunnelen med fastspor og jernbaneteknikk. Riggområdet for produksjon av Blixtunnelen er på Åsland i Oslo.

Fra Oslo S går de nye jernbanesporene under Middelalderparken og inn i Ekebergåsen. Inngående Østfoldbane får en egen tunnel som heter Kongshavntunnelen.