Tunnel Ekeberg - Langhus (TBM)

En stor del av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski skal gå i tunnel gjennom Ekebergåsen. 18,5 km av den 20 km lange tunnelen skal bores med fire tunnelboremaskiner (TBM). Riggområdet for tunneldriving med TBM er på Åsland i Oslo.