Ski stasjon

Follobaneprosjektet omfatter bygging av ny jernbanestasjon i Ski. Prosjektet bidrar til at hele stasjonsområdet er modernisert, og den nye stasjonen har blitt et landemerke i Ski-byen. Første del av stasjonen ble åpnet for trafikk 24. august 2020.

Nye Ski stasjon vest er åpnet. Se bilder av den nye stasjonen ved å klikke på pilene til høyre og venstre i bildekanten. Foto: Bane NOR

Les mer om Ski stasjon i Bane NORs stasjonsoversikt

Ski stasjon vest

Hovedarbeidet på vestsiden av stasjonen startet i 2016 og var ferdig i 2020. 

Med åpningen av Ski stasjon vest 24. august har Ski fått et nytt signalbygg og landemerke midt i sentrum. Ski stasjon vest er den første ferdige delen av Follobaneprosjektet og den den første nye Intercity-stasjonen «over bakken».

To nye plattformer, fire spor, bueformede tretak, lys granitt, reisetorg med trappeamfi, utvidet område for bilparkering, sykkelparkeringsplasser og en lys og innbydende undergang er blant fasilitetene som møter publikum på stasjonen.

Mens anleggsarbeidet pågår på østsiden av stasjonen vil det være midlertidige toaletter og enkel servering rett ovenfor reisetorget.

 

Ski stasjon øst

Anleggsarbeidet på østsiden startet for fullt i 2020 og er planlagt ferdig i 2022.

Østsiden av stasjonen blir i stor grad lik vestsiden. Det blir blant annet bygget en tredje plattform med to tilhørende spor, reisetorg med trappeamfi og vannspeil, samt et servicebygg der det er lagt opp til at næringsdrivende kan etablere seg med en kiosk og eventuelt sitteplasser. Det blir også en ny bussterminal i Jernbaneveien i umiddelbar nærhet til reisetorget (se nedenfor).

Sør for Jernbaneveien 5 (UNI-bygget) og 7 blir det blant annet venteplasser for busser, sykkelhotell, kiss & ride, taxiholdeplass, samt personalbygg for buss- og taxipersonale.

Illustrasjon av østsiden av nye Ski stasjon med reisetorg. Illustrasjon: Bane NOR

 

Undergang som forbinder øst og vest

Med utbyggingen av Follobanen får Ski en helt ny forbindelse mellom øst og vest av sentrumskjernen i form av en 10 meter bred og 85 meter lang gangforbindelse under plattformene. Sammen med nye Nordbyveien bro bidrar dette til å bedre fremkommeligheten for myke trafikanter i Ski sentrum.

Første del av undergangen ble åpnet i forbindelse med at Ski stasjon vest ble tatt i bruk. Til plattformene kommer man via reisetorget på vestsiden, ned i undergangen og så opp på en av de to plattformene.

Den resterende delen av undergangen - som vil ha inngang fra østsiden - åpnes når hele nye Ski stasjon står ferdig, i 2022.

Det betyr at undergangen vil være gjennomgående fra øst til vest i 2022. I mellomtiden må alle bruke Nordbyveien bro for å komme seg fra østsiden av sentrum til nye Ski stasjon vest.

Illustrasjon av den nye undergangen som blir en nye forbindelse mellom øst- og vestsiden av Ski sentrum. Undergangen blir 85 meter lang og 10 meter bred. Illustrasjon: Bane NOR

To tredeler av undergangen er nå tatt i bruk i forbindelse med åpningen av Ski stasjon vest. Foto: Bane NOR/Arild Pedersen

Nye Nordbyveien bro

Nye Nordbyveien bro forbinder bil-, gang- og sykkeltrafikk mellom øst og vest på nordsiden av Ski stasjon. Broen ble revet i mars 2016 og den nye broen ble åpnet i august 2017. Nye Nordbyveien bro er en buebro av betong og stål. Broen er ca. 45 meter lang og 18,5 meter bred. Den har to kjørefelt, sykkelfelt og fortau på begge sider.

Nye Nordbyveien bro ble åpnet i 2017. Foto: Bane NOR

Ny bussterminal

I Jernbaneveien bygger Bane NOR en ny bussterminal i forbindelse med ombyggingen av Ski stasjon. Bussterminalen vil ha åtte holdeplasser og det vil være enkel overgang mellom buss og tog.

Bussterminalen bygges i to omganger. Den østre delen ble påbegynt høsten 2019 og stod ferdig sommeren 2020. Den vestre delen av bussterminalen bygges i forbindelse med arbeidet med østsiden av nye Ski stasjon. Entreprenøren planlegger å starte med denne delen sommeren 2021 og i hovedsak avslutte arbeidet ved årsskiftet 2021/2022.

Illustrasjon av den nye bussterminalen i Jernbaneveien. Her sett fra sør mot nord.Illustrasjon: Bane NOR

Halvparten av den nye bussterminalen - den østre delen - åpnet i juni 2020. Her sett fra nord mot sør. Foto: Bane NOR/Røer Production