Informasjon om buss for tog-området på Ski stasjon

På vestsiden av Ski stasjon blir det både avvikling av buss for tog og anleggsarbeid i sommer. Her kan du se hvordan fremkommeligheten blir i området i sommer.

Illustrasjon: Bane NOR

Tidligere i sommer har bane NOR informert om endringer i gangveier fra østsiden og over til vestsiden i forbindelse med buss for tog-perioden i sommer.  

På illustrasjonen kan du se de ulike områdene inne på vestsiden av stasjonen. Her blir det buss for tog-avvikling samtidig som Bane NORS entreprenør OHL holder på med de siste arbeidene før togene skal gå fra vestsiden av stasjonen over sommeren. 

Sykkelparkering

Sykkelparkeringene på østsiden av stasjonen tas vekk for å gjøre plass til anleggsarbeidet. Syklene må fjernes i løpet av fredag 26. juni.

Syklister kan i stedet benytte minimum 150 parkeringsplasser ved reisetorget på vestsiden. Dersom det blir dårlig plass anbefaler vi å bruke sykkelparkeringen i krysset Vestveien/Nordbyveien. 

Buss for tog-område

Buss for tog-området vil befinne seg mellom pendlerparkeringen og et av anleggsområdene. Det er avsatt et område for venting rett ved bussene. 

Pendlerparkering

Det vil være ca. 150 pendlerparkeringsplasser i området. Merk også at pendlerparkeringen ved Ski kirke med ca. 50 plasser kan benyttes. Parkeringsplassen ligger rett over veien.   

Merk: Det er enveiskjøring både for biler og busser fra innkjøringen ved politihuset og frem til utkjøringen ved starten av reisetorget. 

Kiss n’ ride og taxiholdeplass

Kiss n ride og taxiholdeplassen åpnes slik at bilister og taxier kan slippe av og på passasjerer. For å komme inn og ut av dette området må man bruke innkjøringen ved det vestre reisetorget.

Vis hensyn! 

Områdene er godt skiltet og anleggsområdene er gjerdet inn. Likevel er det viktig å være oppmerksom og vise hensyn til andre når man ferdes i området. Dette gjelder spesielt ved begge inn- og utkjøringene, der både harde og myke trafikanter ferdes. Takk for at du viser hensyn og bidrar til sikkerheten mens vi bygger den nye stasjonen!