Ski

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i 2022, vil Ski få et moderne kollektivknutepunkt med fornyet sentrumsområde. Vel ute av tunnelen skal togene på Follobanen gå ute i dagen over en strekning på om lag 1,5 km, før de kommer til Ski stasjon. Togene suser under nye Nordbyveien bro, som Bane NOR ferdigstilte i 2017. Østfoldbanen legges om for å få effektiv togdrift.

Nye Ski stasjon bygges med seks spor og tre midtplattformer, samt ny undergang, veibro, bussterminal og utvidet parkeringsplass. Tilgjengelighet, effektiv transport og integrering i bybildet er viktig. 

Follobanen tilrettelegger for halvert reisetid mellom Oslo og Ski fra 22 til 11 minutter.