Ski

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i 2022, får Ski et moderne kollektivknutepunkt med fornyet sentrumsområde. Ski stasjon får tre nye plattformer med seks spor, to store reisetorg, samt utvidet parkeringsområde og flere sykkelparkeringsplasser. Den første delen av stasjonen ble åpnet for trafikk 24. august 2020. Nye Nordbyveien bro, gjennomgående undergang under stasjonen og ny bussterminal i Jernbaneveien vil bedre fremkommeligheten i sentrum.  

Med Follobanen vil reisetiden mellom Oslo og Ski halveres, med ned mot 11 minutters reisetid. Follobaneprosjektet i Ski omfatter også fornyelse av Østfoldbanen og nye forbindelsesspor, slik at det blir god kapasitet og trafikkflyt til og fra nye Ski stasjon.