Ski

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i 2022, får Ski et moderne kollektivknutepunkt med fornyet sentrumsområde. Første del av stasjonen ble åpnet for trafikk 24. august 2020. Ski stasjon får tre nye plattformer med seks spor, to store reisetorg, samt utvidet parkeringsområde og flere sykkelparkeringsplasser. Nye Nordbyveien bro, gjennomgående undergang under stasjonen og ny bussterminal i Jernbaneveien vil bedre fremkommeligheten i sentrum.  

Follobaneprosjektet i Ski omfatter også fornyelse av Østfoldbanen og nye forbindelsesspor, slik at det blir god kapasitet og trafikkflyt til og fra nye Ski stasjon.