Kongshavntunnelen – en milepæl i Follobaneprosjektet

De fleste tenker halvert reisetid mellom Oslo og Ski når Follobanen nevnes. At Kongshavntunnelen og tunnelen under Middelalderparken er avgjørende for den effektive reisen er kanskje ikke like kjent.

All grunn til å glede seg. Konserndirektør Stine I. Undrum, prosjektdirektør Per David Borenstein og samferdselsminister Knut Arild Hareide venter på toget som skal kjøre gjennom Kongshavntunnlelen til Oslo S. Foto: Bane NOR

Kongshavntunnelen, med nye inngående spor for Østfoldbanen har allerede vært i drift for persontrafikk i godt over en måned. Det var allikevel et snev av høytidelighet da samferdselsminister Knut Arild Hareide gjestet den andre ferdige delen av Follobaneprosjektet, Kongshavntunnelen. Den første delen av Follobaneprosjektet ble ferdig i august 2020, da vestre del av nye Ski kollektivknutepunkt ble tatt i bruk.   

Ny reise for Østfoldbanen

Fra 9. august har togtrafikken på Østfoldbanen gått gjennom den 2 km lange tunnelstrekning inn og ut fra Oslo S. Strekningen omfatter nye Kongshavntunnelen (ca. 1,4 km) som er sammenkoblet med den nybygde 650 m lange betongtunnelen under Middelalderparken.

Follobaneprosjektet har stor betydning for Østfoldbanen som nå er lagt om ved Ski. Det er bygget nye inngående spor for Østfoldbanen gjennom nye Kongshavntunnelen i Ekebergåsen. Når man reiser ut fra Oslo S er banen forbedret, men den går fortsatt på utsiden av Ekebergåsen før togene kjører inn og ut av ny betongtunnel under Middelalderparken.

- Det er ei tid før og etter Follobanen, sa Hareide. 

Største siden 1980

På togturen inn til Oslo S fikk Knut Arild Hareide med selvsyn se resultatet av arbeidet som over lang tid har vært utført under vanskelige grunnforhold med ingeniørfaglige svært krevende utfordringer.

Selv om togturen fra Nordstrand stasjon kun tar ca. 6 minutter inn til Oslo S, markerer den en svært viktig milepæl for Follobaneprosjektet, som i sommer blant annet gjorde den største utvidelsen av sporområdet på Oslo S på 41 år. Sist gang det skjedde tilsvarende utvidelse, var i tilknytning til innkobling av Oslo-tunnelen i 1980.

Hareide var imponert over fremdriften til Follobaneprosjektet, tross korona og et nedstengt samfunn over lang tid.  

Effekten for passasjerene viktigst

Follobanen vil bli et svært godt reisealternativ for passasjerene som nå tar lokaltoget på Østfoldbanen.

Fra desember 2022 kan pendlere bytte ut motorvei med to sett dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Med Follobanen fullfører Bane NOR dobling av antall spor sørøst for Oslo – fra to til fire spor slik at flere kan ta mer tog. 

Follobanen vil dermed i samspill med Østfoldbanen, gi dobbelt så god kapasitet på strekningen. Hyppige tog og mindre ventetid.

 

Fakta om Kongshavntunnelen

  • Som del av Follobaneprosjektet er Østfoldbanen lagt om ved Ski og det er bygget nye inngående spor for Østfoldbanen gjennom en ny tunnel; Kongshavntunnelen. Tunnelens søndre portal ligger ved Sydhavna. Den utgående Østfoldbanen grener av mot Loenga nærmere Oslo S.
  • Kongshavntunnelen (ettspors fjelltunnel på ca. 1,4 km), er del av et nytt tunnelanlegg ved Oslo S. Tunnelen er knyttet sammen med den nybygde 650 m lange betongtunnelen under Middelalderparken.
  • Hele tunnelstrekningen ble tatt i bruk 9. august 2021. Dette er den andre ferdige delen av Follobaneprosjektet som kommer passasjerene til gode. Den første delen som ble tatt i bruk var Ski stasjon vest.
  • Betongtunnelen under Middelalderparken er opptil 50 m bred og blir nordre del av den fremtidige Blixtunnelen når nye Follobanen tas i bruk i desember 2022.
  • Når Follobaneprosjektet er ferdigstilt vil det være  sju spor (inkludert avgreninger) for Follobanen og Østfoldbanen ved Bispegata tunnelportal.