Vi dobler antall spor

Med nye Follobanen blir Østfoldbanen aldri mer den samme. Reisen blir raskere og mer stabil for det fortjener de reisende.

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i 2022, får Ski et moderne kollektivknutepunkt med fornyet sentrumsområde. Ski stasjon får tre nye plattformer med seks spor, to store reisetorg, samt utvidet parkeringsområde og flere sykkelparkeringsplasser. Foto: Bane NOR

Østfoldbanen, det vil si jernbanestrekningen sørøstover fra Oslo, er en av de viktigste og mest brukte banestrekningene i landet. Strekningen har vært plaget av mange feil, som har gitt dårlig punktlighet. Problemene skyldes i stor grad at stadig flere tar tog og det har blitt flere togavganger på en eldre infrastruktur.

– Nå skjer det et virkelig stort løft for alle som reiser med Østfoldbanen, forteller Stine Undrum, direktør for Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR.

– Åpning av Follobanen, sammen med innføring av nye, digitale løsninger skal sørge for at Østfoldbanen blir mye bedre i årene som kommer. Punktligheten skal opp og reisetiden ned. Reisetiden mellom Oslo og Ski halveres ned til 11 minutter.

Undrum lover at allerede neste sommer, i 2022, skal hovedtunnelen, Blixtunnelen, settes i prøvedrift. Etter en periode med testkjøring vil det komme en ruteplanendring i desember som innebærer at den nye Follobanen endelig kan settes i drift. Når dette komplekse prosjektet er koblet sammen med resten av nettet ved Oslo, vil det bli mulig å kjøre fire jernbanespor mellom Oslo S og Ski stasjon.

-Follobaneprosjektet skal gi de reisende på Østfoldbanen et mye bedre tilbud. Dette er et unikt prosjekt som kommer veldig mange reisende til gode. Vi dobler antall jernbanespor og kan da øke antall avganger. Utbedringen gir også bedre muligheter for internasjonale avganger på sikt. Under arbeidet av Follobanen har vi tatt i bruk den fremste teknologien for bygging og drift.  Snart kobles dette komplekse prosjektet sammen med resten av nettet ved Oslo S, og det blir klart for testkjøring gjennom nye Follobanen, sier Bane NORs Stine Undrum.

Follobanen vil styrke lokaltogtilbud på Østfoldbanen betraktelig. Med hurtige «matetog» skal de reisende komme seg raskt og «sømløst» mellom bo- og arbeidssted. Samtidig ivaretar vi de lokale stasjonene og lokalområdene nær hovedstaden. I tillegg til den 20 km lange tunnelen, omfatter Follobaneprosjektet viktige forbedringer ved Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen og et nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski.