Mobilnett i verdensklasse klart for Follobanen

52 tekniske rom inne i Follobanens tunnelanlegg finpusses før installering av mobilutstyr starter rett over sommeren. Staten, Telenor, Telia og Nokia, i samarbeid med Bane NOR/Follobanen, utvikler en ny standard for mobildekning i lange tunneler.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein med Nokias prosjektleder Marius Westvold og prosjektleder tele for Follobaneprosjektet, Øystein Rian.

Med god nett-tilgang kan alle som velger tog bruke reisetiden effektivt. På den måten blir jernbane et enda mer attraktivt transporttilbud. Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen, bygges for en brukstid på minst 100 år. Da er det viktig å tenke ut hvilke behov reisende har for telecom-tjenester i årene etter at banen har åpnet. Kapasiteten i anlegget blir på mer enn 560 megabit per sekund fordelt mellom de reisende med Follobanen, som forventes ferdig i desember 2022.

Innspurt før installeringen starter

Klargjøring av areal for teknisk rom tunnel.Den 20 km lange tunnelen, som er del av nye Follobanen, er den første lange jernbanetunnelen i Norge med to atskilte tunnelløp. Mellom tunnelløpene, minst hver 500 meter, er det bygget tverrforbindelser. I hele 52 slike tverrforbindelser er det egne atskilte rom for tele- og mobilteknologi. Follobanens tele-team, sammen med Nokia, er nå i sommerukene i innspurten før installeringen inne i tunnelanlegget begynner, etter planen i august. På Grorud i Oslo har Bane NOR/Follobanen en utviklingshall der det blant annet er bygget opp en kopi av telerommene inne i tunnelanlegget. Det er trangt om plassen og innovative løsninger må til for å få plass til alt utstyret.

På togstrekninger med svært mange passasjerer er det i dag vanskelig å få god mobildekning og nettet i gamle jernbanetunneler dekker ikke passasjerenes behov for mobildata. Det er derfor Samferdselsdepartementet har gitt Bane NOR/Follobanen tillatelse til å investere midler for å utbedre kapasiteten og øke overføringshastigheten for mobil-telefoni. En avtale mellom Telia, Telenor, Samferdselsdepartementet og Bane NOR ble inngått 7.9.2017. Siden den tid er systemet utviklet og testet.

Pilot-prosjekt for mobilt internett på tog

Samarbeidsprosjektet knyttet til Bane NORs nye høyhastighetstog mellom Oslo og Ski, er en pilot for å vise teknologi som gir høy hastighet og som kan brukes i alle jernbanetunneler og være konkurransedyktig på verdensbasis. Mobil- og telenett for reisende med Follobanen er pr i dag verdens beste.

Sammen har Telia, Telenor, Holmefjord AS og Bane NOR bygget 4G+ testanlegg med to bånd, noe som i dette tilfellet tilsvarer 1800MHz og 2600 MHz.  Det gir en kapasitet og hastighet i nettet som man regner med skal dekke passasjerenes behov for aktivitet om bord, enten det er å jobbe, laste ned filmer, lytte til musikk eller lese seg opp på nyheter. Det er dette systemet som om få uker skal installeres for Bane NOR i Follobanens tunnelanlegg.

Fakta om Follobanens mobilnett

  • Installeres i 52 tele-rom inne i tunnelanlegget mellom Oslo og Ski
  • Installeringstid: Fra sommer/høst 2019 til våren 2021
  • Plattform for utvikling av systemet: Norge er langt fremme når det gjelder bruk av mobildata, og var tidlig ute med å bygge T-bane tunnelen i Oslo med 2x2 MIMO i 2013, for å gi kundene tilstrekkelig datahastigheter. Bane NOR/Follobanen inviterte mobiloperatørene til et samarbeid i 2015, der oppgaven var å analysere/vurdere hva databehovet ville være i for eksempel perioden 2025 til 2030 for reisende gjennom Blixtunnelen/Follobanen.
  • Sammen har Bane NOR og operatørene laget en modell for kapasitetsanalysen, som er grunnlaget for radiosystemet som er designet og som bygges ut som del av Follobaneprosjektet.
  • Det er ikke bygget andre tunneler med 4x4 MIMO, dvs. fire strålekabler.