Ledelse Follobaneprosjektet

Prosjektets deler: Innføring Oslo S, tunnel, Ski og signal

 

Per David Borenstein
Prosjektdirektør
Per David Borenstein har mer enn 30 års erfaring fra nasjonal og internasjonal virksomhet, blant annet med ledelse av store prosjekter og organisasjoner innen olje og gass og fornybar solenergi. Borenstein er utdannet sivilingeniør og diplomøkonom. 


 Foto: Byggeindustrien/Madeleine Bergheim

Ledelsen i Follobaneprosjektet kan kontaktes på e-post follobanen@banenor.no

Eivind Aslaksen Hamre
Prosjektsjef innføring O
slo S

Kristin Slaaen Rørvik
Prosjektsjef Ski

Anne Kathrine Kalager
Prosjektsjef tunnel

Marit Kjendlie
Leder signal

 

Tore Haugen
Teknisk leder

Tore Karlsen
Kvalitet- og riskleder

Morten Kristoffersen
Prosjektstyringsleder

Kirsten Helgesen
HMS-leder

 

Rikke Lill Holund
Administrasjonssjef

 

Kathrine Kjelland

Kommunikasjonsansvarlig