Film (YouTube)

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Følg Follobanen

Halvert reisetid, Bane NORs største kontrakter, arbeidstakere fra om lag femti land, kombinasjon av nye og gamle arbeidsmetoder, Nordens hittil lengste jernbanetunnel og nytt kollektivknutepunkt. Følg Follobaneprosjektets utvikling.

 

 

Dobbelt gjennomslag for Follobanen

 

Double Breakthrough - The Follo Line Project

 

Spektakulær monteringsjobb

Tunnelboremaskinene i Follobaneprosjektet ble montert i to fjellhaller dypt under bakken ved anleggsområdet på Åsland. Se den spektakulære monteringsjobben som byr på logistiske utfordringer og tunge løft.

 

 

Follobanen i 3D - Kort introduksjon

Kjør Follobanen i 3D: Ny toglinje med landets lengste jernbanetunnel etter planen ferdig i 2022 -- Norges største prosjekt på land (Bane NOR).

 

Entreprenører forbereder Follobanen

10 entreprenørkontrakter med ca. 50 underentreprenører arbeider med å gjøre klar trasé og anleggsområder for Follobaneprosjektet. Kontrakter for ca. en halv milliard kroner er satt ut i markedet.

 

Follobanen timelapse: En ukes jobb på to minutter

I løpet av en uke ble 60 meter skinner på Østfoldbanen demontert, 5.500 kubikk masser gravd ut og en kulvert på 900 tonn trillet inn på spesialvogner.

 

Presentasjon av Follobanen

 

Første salve med statsråden

Bli med på første tunnelsalve sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen!

 

Contracting in the Norwegian market

Lecture on contracting in the Norwegian market, including regulations to prevent social dumping, by Torbjørn Andersen, KPMG.

 

3D-filmer for Follobanen:

 

Innføring til Oslo S


Tunnel

 


Ski

 

Bro over Follobanen heises på plass

Den fremtidige traséen til Follobanen skal gå under traséen til Østfoldbanen og togene på Østfoldbanen på en bro over byggegropen.

 

Follobanen møter middelalderen

Når Follobanen skal bygges gjennomføres det i samarbeid med Riksantikvaren arkeologiske utgravinger i området ved Middelalderparken i Oslo. Arbeidet med Follobanen har ført til funn av en bygning fra middelalderen og diverse bruksgjenstander.

 

Historisk samarbeid om Middelalderparken - august 2012

Et samarbeid mellom Riksantikvaren, Oslo kommune og Jernbaneverket sørger for at Middelalderparken i Oslo får nesten dobbelt så stort parkområde og enda bedre kulturvern.