Om Follobaneprosjektet

Follobanen tilrettelegger for flere persontog, et mer forutsigbart tilbud, opp mot halvert reisetid og økt kapasitet for godstog.

I tillegg til den 20 km lange tunnelen omfatter Follobaneprosjektet betydelige utbedringer og konstruksjoner ved Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen, samt bygging av nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski.