Om Follobaneprosjektet

Med Follobanen tilbyr Bane NOR ekspresslinje mellom Oslo og Ski. 

Follobaneprosjektet omfatter den 20 km lange Blixtunnelen, som er Nordens hittil lengste jernbanetunnel, viktige forbedringer ved Oslo S med den største sporutvidelsen på 41 år, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen, ny innkjøring for tog til Oslo S gjennom nye Kongshavntunnelen og tunnel under Middelalderparken og et nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski. 

Med Follobanen, i samspill med Østfoldbanens lokallinje, er det lagt til rette for  mer enn doblet togtilbud, raskere reise og et utvidet bo- og arbeidsområde sørøst for Oslo.