Kontaktpersoner

Follobaneprosjektet legger stor vekt på god samfunnskontakt. Vennligst se kontaktpersoner under. Ved henvendelser fra naboer etter klokken 16:00: send oss en mail til follobanen@banenor.no. Haster det, kan du ringe nabovakttelefon på 459 75 212 (hverdager 16:00-22:00 og helg 11:00-16:00 - merk; ikke SMS).

Bilde av Kathrine Kjelland
Kathrine Kjelland
Kommunikasjonssjef
913 98 178
Bilde av Trond Indrebø Hovland
Trond Indrebø Hovland
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Tunnel Ekeberg - Langhus
477 94 866 (8 til 16)
Bilde av Jacob Kielland Haug
Jacob Kielland Haug
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Ski
948 58 834 (8-16)
Bilde av Stian Westin
Stian Westin
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Oslo S
484 20 019 (8 til 16)
Mari Aanensen Rjaanes
Senior kommunikasjonsrådgiver
977 477 62Bilde av Nils Evald Loftesnes
Nils Evald Loftesnes
Leder grunnerverv
47484561

 

Besøksadresser

Follobaneprosjektet har kontor flere steder:

  • Prosjektledelse og administrasjon:  Bispegata 13 i Oslo
  • Delprosjekt innføring Oslo S, delprosjekt tunnel drill & blast og Jernbaneteknikk: Bispegata 13 i Oslo
  • Delprosjekt tunnel TBM: Åsland anleggsområde (Sluttstykket 2)
  • Delprosjekt Ski: Langhusveien 77 i Ski.

Bane NOR
Postadresse: Postboks 217 Sentrum, 0103 Oslo.
Sentralbord: 05280
E-post