Kontakt

Follobaneprosjektet legger stor vekt på god samfunnskontakt.

Nabokontakt

Nabovakttelefonen betjenes mandag-fredag kl. 09:00-15:00: 
tlf.: 459 75 212

eller e-post: 
follobanen@banenor.no  

Kommunikasjon

Kathrine Kjelland
kommunikasjonsansvarlig
913 98 178
Mari Aanensen Rjaanes
senior kommunikasjonsrådgiver
977 47 762

Besøks- og postadresse

Follobaneprosjektet har kontor flere steder:

  • Prosjektledelse og administrasjon:  Bispegata 13 i Oslo
  • Delprosjekt innføring Oslo S, delprosjekt tunnel drill & blast og Jernbaneteknikk: Bispegata 13 i Oslo
  • Delprosjekt tunnel TBM: Åsland anleggsområde (Sluttstykket 2)
  • Delprosjekt Ski: Langhusveien 77 i Ski.
  • Postadresse Bane NOR: Postboks 217 Sentrum, 0103 Oslo.
  • Sentralbord: 05280