Follobanen

Follobaneprosjektet

På Follobanen skal tog kjøre direkte gjennom Blixtunnelen og det blir ned til halvert reisetid (fra 22 til 11/12 minutter) mellom Oslo og kollektivknutepunktet Ski. Follobanen er innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo.

Follobanen er 22 km lang. Blixtunnelen har ett tunnelløp for trafikk mot Ski og ett for trafikk mot Oslo.

Bane NOR åpnet trafikk på Follobanen søndag 11. desember 2022. Etter en periode med trafikkstans på grunn av feilretting, blir det igjen trafikk på Follobanen. Vi beklager at publikum i denne perioden ikke får det togtilbudet som er forespeilet. Følg gjerne den løpende utviklingen på banenor.no (hovedsiden).

I 2023 skal prosjektet også gjøre ferdig ombygging av en gammel tunnel inne på Oslo S, utføre Bane NORs tiltak for utvikling av Middelalderparken og gjenoppbygge natur- og friluftsområde på Åsland (tidligere anleggsområde).

Les mer her >>

Bygging
250
km/t
Planlegges med toppfart på 250 km/t
11
min
Ny reisetid Oslo - Ski
22
km
Total lengde med dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen