Follobanen

Bedre tilbud - flere valg

Med Follobaneprosjektet leverer Bane NOR dobbeltspor mellom Oslo og Ski og nytt kollektivknutepunkt i Ski. Follobanen er innerste del av Intercity-utbyggingen sør-øst for Oslo.

Mellom Oslo og Ski kan reisende snart velge direktetog gjennom Nordens lengste jernbanetunnel, eller lokaltog på Østfoldbanen. Lokaltog tar i dag ca. 22 minutter. På Follobanen tilrettelegges det for høy hastighet og ned til halvert reisetid.

Den nye Follobanen blir 22 km lang, mens hele Follobaneprosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor.

Bane NOR planlegger å starte trafikk fra nye Ski stasjon og gjennom Follobanens lange tunnel fra desember 2022.

Bygging
250
km/t
Planlegges med toppfart på 250 km/t
11
min
Ny reisetid Oslo - Ski
22
km
Total lengde med dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen