Follobanen

Denne websiden er under omlegging. Vi har noen tekniske problemer som fører til manglende struktur på våre nyhetssaker. Vi beklager dette.
Halvert reisetid

Med Follobaneprosjektet skal Bane NOR levere dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert reisetid. Togene skal gå  direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel, med 11 minutter reisetid. Samtidig tilrettelegges Østfoldbanen der det fortsatt blir lokaltrafikk.

Den nye Follobanen blir 22 km lang. Prosjektet, som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, omfatter blant annet et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.