Follobanen

Flere valg og dobbelt tilbud slik at enda flere kan ta mer tog

Med Follobanen får reisende dobbelt så godt togtilbud. Med høyhastighetstog direkte mellom Oslo og Ski blir reisetiden ned til halvert (fra 22 til 11 minutter). Samtidig fortsetter lokaltrafikken på Østfoldbanen mellom Oslo og Ski. 

Den nye Follobanen blir 22 km lang, mens hele prosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor. Follobanens tunnel er den lengste jernbanetunnel i Norden. Follobaneprosjektet er Norges største samferdselsprosjekt og innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Bane NOR planlegger trafikk gjennom Blixtunnelen fra desember 2022. (Noe sluttarbeid inne ved Oslo S. avsluttes i 2023.)

Les mer her >>

Bygging
250
km/t
Planlegges med toppfart på 250 km/t
11
min
Ny reisetid Oslo - Ski
22
km
Total lengde med dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen