Follobanen

Flere valg og dobbelt tilbud slik at enda flere kan ta mer tog

Med Follobanen får reisende omlag dobbelt så godt togtilbud. Tog som kjøres direkte mellom Oslo og Ski gjennom Blixtunnelen, får ned til halvert reisetid (fra 22 til 11 minutter). Samtidig fortsetter trafikken på Østfoldbanens lokallinje mellom Oslo og Ski. 

Selve Follobanen blir 22 km lang, men hele Follobaneprosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor. Follobanens tunnel i to atskilte spor, er den lengste jernbanetunnelen i Norden. Follobaneprosjektet er Norges største innen samferdsel og innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Bane NOR planlegger trafikk gjennom Blixtunnelen fra desember 2022. (I 2023 avsluttes arbeid med nye spor inne på Oslo S.)

Les mer her >>

Bygging
250
km/t
Planlegges med toppfart på 250 km/t
11
min
Ny reisetid Oslo - Ski
22
km
Total lengde med dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen