Nasjonal signalplan

Nasjonal signalplan er planen som forteller når de ulike banestrekningene skal digitaliseres med nytt signalsystem, ERTMS. Planen fanger ikke opp de siste endringene i tidsplanen, og skal derfor revideres.

Som en følge av den globale forsyningssituasjonen og utfordringer med å bygge om togene, er åpningen av Nordlandsbanen og Gjøvikbanen i 2022 utsatt. Dette vil også gi konsekvenser for åpningstidspunkt for strekninger som skal følge etter. Disse endringene er ikke fanget opp i gjeldende signalplan. Planen revideres, ny plan skal foreligge i august 2023.

Nasjonal signalplan revideres ved behov ved for eksempel endringer i Bane NORs prosjektportefølje og takten for utbyggingen av ERTMS.

Her finner du siste versjon av Nasjonal signalplan