Juletog tester nytt signalsystem

Har du sett det julelysglitrende toget på Bergensbanen og Gjøvikbanen de siste dagene? Lurer du på hva i all verden dette er for noe? Det er Bane NORs testtog som har tatt på seg finstasen i Oslo før turen gikk over vakre Bergensbanen til et snødekt Voss, og så tilbake igjen. På turen har togets førere testet det nye signalutstyret i toget.

Testtoget er ikledd sin fineste drakt og har denne uka vært på tur til Voss for å teste nytt signalsystem. Foto: Bane NOR

Det aktuelle toget heter Di8 og brukes vanligvis som et bergingslokomotiv når andre tog stopper på linjen og må berges. Nå er toget i midlertidig arbeid med å teste det nye signalsystemet, ERTMS. Dagens signalsystem er gammelt og modent for fornyelse. Derfor bygger Bane NOR et nytt, digitalt og moderne signalsystem i hele landet trinnvis frem mot 2032. Nytt signalsystem skal gi et bedre togtilbud med flere tog i rute for gods og passasjerer.

– Nå tester vi at det nye systemet i toget snakker godt med dagens signalsystem på Bergensbanen. Toget er utstyrt med en oversetter mellom nytt og gammelt signalsystem, sånn at vi kan kjøre over hele landet uavhengig av signalsystem, sier Jan Andre Nomerstad og Steinar Nilsskog. De er testførere i ERTMS-programmet.

Bane NOR tester det nye signalsystemet både i testlaboratorium og i sporet.

– Vi jobber for å luke ut så mye barnesykdommer og feil som mulig, så vi får et godt og stabilt system. Vi som lokførere får også mye verdifull erfaring som vi kan bruke i opplæring av andre førere.

Over 2000 førere fra togselskapene, Bane NOR Transport og Spordrift skal ha opplæring i det nye systemet.

– Vi har brukt dette testlokomotivet siden mai 2020, og har kjørt rundt i hele Norge - men da uten like mye bling. Vi har også testet en del i Sverige, sier lokførerene, som er godt kjent både land og strand, og med nytt signalsystem.

I jula skal testtoget ta en velfortjent ferie på stasjoneringsstedet på Grorud.

I denne saken kan du lese mer om de første togene som ble utrustet med nytt system og satt tilbake i tjeneste på Nordlandsbanen.

FAKTA - Dette er ERTMS

  • ERTMS er forkortelsen for European Rail Traffic Management System, og er et felles signalsystem for hele Europa.
  • Prosjektet skal gi en bedre reisehverdag for passasjerer og gods med flere tog i rute.
  • Digitaliseringen kan på lengre sikt gi bedre kapasitet, gjøre det enklere å reise med tog over landegrenser, og redusere kostnader til drift og vedlikehold.
  • Prosjektet omfatter hele den norske jernbanen, det vil si over 4000 km jernbane og over 330 stasjoner.
  • Første strekning som får ERTMS er Gjøvikbanen i 2023. I 2032 skal alle strekninger være styrt av det nye signalsystemet.