Viktige forberedelser på flere strekninger

Før nytt digitalt signalsystem kan installeres, må nye føringsveier og fundament bygges. Vi har nå signert kontrakter med entreprenører for tre nye strekninger.

Illustrasjonsfoto fra Asker stasjon. Foto: Øystein Grue, Bane NOR

Bane NOR erstatter det utdaterte signalsystemet på jernbanen med et nytt digitalt signalsystem, ERTMS (European Rail Traffic Management System). For de reisende betyr dette en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Før ERTMS kan tas i bruk må en rekke anleggsarbeid gjøres langs jernbanen. I vår har vi tildelt kontrakter til tre entreprenører for strekningen mellom Skøyen og Asker, mellom Oslo og Ski, og for Røros- og Solørbanen.

Alle tre kontraktene inkluderer gjenbruk eller bygging av nye føringsveier for kabler, ny eller oppgradert strømforsyning til alle lokasjoner og etablering av fundamenter for nye tekniske hus.

Oslo – Ski

På strekningen mellom Oslo og Ski er det entreprenøren Rail Infrastructure AS (RIAS) som har fått kontrakten for forberedende arbeid. Arbeidene startet i april i år og strekningen skal ferdigstilles sommeren 2022. Kontrakten er på 63 millioner.

I kontrakten inngår til sammen nesten fire kilometer nye føringsveier for kabler. Vi gjenbruker også det som er i god stand, om lag 13 000 meter føringsvei. 88 kabelkummer inngår også, flere av disse skal gjenbrukes.  

– Det er gledelig for RIAS at Bane NOR har valgt oss som leverandør. Oppdraget er innenfor RIAS kjernevirksomhet og hvor vi har bred erfaring fra tilsvarende arbeider. Vi ser fram til ett tett og godt samarbeid med Bane NOR, sier administrerende direktør i RIAS, Bjørn Aage Innstrand.

Det nye signalanlegget skal tas i bruk på Østfoldbanen mellom Oslo og Ski i 2025.

Skøyen – Asker

Mellom Skøyen og Asker skal Baneservice AS gjøre de forberedende arbeidene. Planlagt oppstart for arbeidene ved Lysaker i midten av mai i år og strekningen skal ferdigstilles i desember 2022. Kontrakten er på 61 millioner.

I kontrakten inngår til sammen 1999 meter nye føringsveier for kabler. Vi gjenbruker også det som er i god stand, om lag 15 kilometer føringsvei. 114 kabelkummer inngår også, flere av disse skal gjenbrukes. 

– Vi gleder oss til å vise oss frem som en multidisiplin jernbaneaktør i dette viktige og fremtidsrettede infrastrukturprosjektet, sier Karl-Fredrik Skalleberg, prosjektleder i Baneservice AS.

Det nye signalanlegget skal tas i bruk på strekningen mellom Oslo S og Asker i 2026.

Røros- og Solørbanen

Gjermundshaug Anlegg AS har fått kontrakten for forberedende arbeid på Røros- og Solørbanen. Planlagt oppstart for arbeidene er i mai og strekningen skal ferdigstilles i desember 2022. Kontrakten er på 201 millioner.

I kontrakten inngår til sammen 35,8 kilometer nye føringsveier for kabler. 170 kabelkummer inngår også, flere av disse skal gjenbrukes. 

– Å bli tildelt denne kontrakten er en god anerkjennelse å få når vi nå akkurat har sluttført tilsvarende type prosjekt på Gjøvikbanen, sier daglig leder Pål Ligård i Gjermundshaug Anlegg.

Det nye signalanlegget skal tas i bruk på Røros- og Solørbanen i 2024.

Fremover skal vi lyse ut flere kontrakter. Forberedende arbeider på Oslo S lyses ut før sommeren og på Vestfoldbanen til høsten.

Om ERTMS:

Bane NOR fornyer signalanleggene på jernbanen. Dagens utdaterte teknologi erstattes med databaserte ERTMS – et signalsystem som er felles for alle europeiske land. ERTMS står for European Rail Traffic Management System.

For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet. Neste strekning med ERTMS i drift er Nordlandsbanen fra Grong til Bodø, som åpner 31. oktober 2022. Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik åpner få uker etter.

Med innføring av ERTMS vil Bane NOR modernisere og standardisere store deler av jernbanens signalteknologi. Det vil bidra til:

  • Færre tekniske feil som påvirker togtrafikken
  • Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg
  • Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører
  • Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR