Godstrafikken digitaliseres

I oktober neste år settes et nytt digitalt signalsystem i drift på Nordlandsbanen. Alstom er i gang med å bygge om det første loket som skal trekke dyrebart gods nordover.

CargoNets EL16 er klar for innvendig "make-over". Taket på loket ser vi i front, det måtte løftes av for å kunne installere maskinvaren i maskinrommet. Foto: Hedda Nossen, Bane NOR.

Det første loket tilhører CargoNet og er et EL16 som vanligvis kjører rundt om i hele Norge på alle de elektrifiserte strekningene. Loket blir høyteknologisk og moderne, når Alstom nå installerer sin signalteknologi og ny skjerm i førerens panel.

–  Etter en vellykket testperiode er vi glade for at vi kan gå i gang med ombyggingen av tog for fullt. Nå bygger vi et moderne, felleseuropeisk signalsystem over hele landet. Målsettingen er færre forsinkelser og innstilte avganger – når vi skal frakte flere folk og mer gods på en moderne, sikker og klimavennlig jernbane, forteller Sverre Kjenne, konserndirektør Drift og teknologi i Bane NOR.

I oktober 2022 skal nemlig Nordlandsbanen fra Grong til Bodø ta i bruk et nytt digitalt signalsystem, European Rail Trafikk Management System (ERTMS). Et signalsystem som blir felles for jernbanen i hele Europa, og som vil gi både de reisende og gods en mer forutsigbar jernbane. Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik følger kun noen uker etter.

Enormt mange kabler

Etter planen skal loket være ferdig ombygd i desember i år. Alstom forklarer at det første toget av én type (modell) tar lenger tid å bygge om. Selv hvor gode tegningene er og hvor godt ombyggingen er planlagt, dukker det alltid opp noe uforutsett. Alstom skal installere maskinvare inn i maskinrommet og ingeniørene har enorm jobb med kabling foran seg. Allikevel, når det første loket av én modell er ferdig bygget om, skal de kun 2-3 uker på resten. Da har de det i fingertuppene.

Togene for Nordlandsbanen og Gjøvikbanen skal bygges om både på Grorud Verksted utenfor Oslo og på Marienborg i Trondheim.