Færre forsinkelser med mer «intelligente» tog

Norge er verdensledende i innføringen av et digitalt signalsystem for hele jernbanen. Om ett år åpner de første moderniserte strekningene. Det vil bety færre forsinkelser og kansellerte tog.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård talte til forsamlingen under en markering av at det er ett år igjen til ERTMS skal tas i bruk på Nordlandsbanen. Foto: Vegard Breie

I dag har jernbanen 15 forskjellige typer signalanlegg, fordelt på over 300 steder. De er bygget med komponenter og teknologi fra forskjellige tiår som skal fungere sammen.

Foreldet utstyr kan føre til signalfeil. Da kan ikke lokfører kjøre videre, men må vente til feilen er reparert så toget får grønt lys. For de reisende betyr det forsinkelser og innstilte avganger.

Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

– Nå bygger vi et moderne og felles europeisk signalsystem som skal erstatte alle anleggene vi har i dag. Det skal styrke jernbanens konkurransekraft ved å bidra til en mer punktlig, sikker og klimavennlig jernbane, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

Norge går foran i utviklingen

Det nye systemet heter European Rail Traffic Management System (ERTMS). Om nøyaktig ett år åpnes de første moderniserte strekningene: Fra oktober 2022 på Nordlandsbanen (Grong-Bodø) og deretter Gjøvikbanen (Roa-Gjøvik). I 2034 skal alle tog på jernbanenettet være styrt av det samme systemet.

Se når din togstrekning blir digitalisert her.

Konsernsjef Michael Peter i Siemens Mobility er begeistret for den norske satsingen:

– Ved å være det første landet i verden til å bygge et digitalt signalanlegg etter prinsippet «ett land – ett signalsystem», bidrar Bane NOR med å gjøre Norge til en globale pioner innen digitalisering av jernbanen, sier Michael Peter.

Store gevinster med digitalisering

Det er den tyske industrigiganten som leverer det nye signalanlegget til Bane NOR, og konsernsjefen trekker frem de store mulighetene digitaliseringen gir fremtidens jernbane:

– Vår intelligente og digitale infrastruktur vil optimere hele det 4200 kilometer lange jernbanenettverket. Det gir Bane NOR mulighet til å realisere større effektivitet gjennom reduserte vedlikeholdskostnader, forbedret punktlighet og større kapasitet. Samtidig legges det teknologiske grunnlaget for fremtiden, blant annet gjennom automatisk togdrift og et skybasert signalanlegg, sier Michael Peter.

Konsernsjef Michael Peter i Siemens Mobility. Foto: Siemens

Fjerner signalene langs sporet

Med ERTMS flyttes signalene fra jernbanen og inn på en skjerm i toget. Det gir mindre utstyr langs sporet. Vi fjerner så mye som 40 prosent av mulige feilkilder langs skinnegangen.

– Sammen med et stadig sterkere fokus på vedlikehold og fornying vil dette bety mye for både passasjerer og godstransporten med færre forsinkelser og innstilte tog, sier Sverre Kjenne.

Mer intelligente tog

Togene blir også mer «intelligente». Hvert tog får en datamaskin som kontrollerer avstand til andre tog og overvåker togets fart. Det gir enda bedre sikkerhet. På sikt kan systemet også gi bedre kapasitet ved at togene kan kjøre tettere.

Markerte ett år til ERTMS

Fredag 29. oktober inviterte Bane NOR til markering av at det er ett år igjen til det nye digitale signalsystemet tas i bruk på Nordlandsbanen. På kompetansesenteret Campus Nyland i Oslo deltok leverandører, Bane NOR og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Du kan se sendingen her.

FAKTA - Dette er ERTMS

  • ERTMS er forkortelsen for European Rail Traffic Management System, og er et felles signalsystem for hele Europa.

  • Prosjektet skal gi en bedre reisehverdag for passasjerer og gods med flere tog i rute.

  • Digitaliseringen kan på sikt gi bedre kapasitet, gjøre det enklere å reise med tog over landegrenser, og redusere kostnader til drift og vedlikehold.

  • Prosjektet omfatter hele den norske jernbanen, det vil si over 4000 km jernbane og over 330 stasjoner.

  • Bane NOR har kontrakt med tre leverandører. Det er Siemens som leverer nytt signalanlegg, Alstom som bygger om togene, og Thales som leverer det nye trafikkstyringssystemet.

FAKTA – Norge leder an i utviklingen

  • I Norge har vi valgt å digitalisere hele landet med samme løsning. Vi bygger ett sentralt datasenter og ett nytt trafikkstyringssystem som skal styre all togtrafikk i hele landet.

  • Bane NOR starter innføringen av ERTMS på enkelte strekninger i 2022, og skal ha bygget ferdig ERTMS i hele landet innen 2034.

  • Finland planlegger samme landsdekkende løsning som Norge, men skal først begynne i 2028.

  • Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike bygger regionale digitale signalanlegg, ikke ett felles system for hele landet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Anne Sofie Kirkhusmo, kommunikasjonssjef Drift og teknologi, Bane NOR
Mobil: 41 67 41 35 / epost: anne.sofie.kirkhusmo@banenor.no