Nordlandsbanen digitaliseres

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Nå utfører vi forberedende arbeider på Nordlandsbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto fra Nordlandsbanen. Foto: Øystein Grue, Bane NOR
Det første vi gjør er å bygge føringsvei for kabler på stasjoner, sikrede planoverganger og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Vi graver også ned et fundament til nytt teknisk hus på stasjoner og blokkposter. I løpet av 2020 skal Railway Infrastructure AS (RIAS) gjøre denne jobben på Nordlandsbanen mellom Grong og Bodø.

Stor aktivitet på anleggsområdet

Noen av de som bor nær jernbanen vil bli berørt av arbeidene. For å bygge føringsveier benytter vi gravemaskiner, hjullaster og skinnegående traktor, og betongelementene må tilpasses ved hjelp av betongsag. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å ha ekstra belysning når vi jobber på natten.

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det normalt kjører tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19.00 og 07.00, også i helgene.

Arbeidsmannskapet vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften, derfor vil varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsling via SMS med mer informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd.

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt byggeleder Robert Ankill på e-post eller telefon: 900 48 283 (tilgjengelig på dagtid hverdager). Ellers kan du ta kontakt med vårt kundesenter477 70 098 (åpent hverdager 08-19; lø/søn 09-15).

Her finner du mer informasjon om ERTMS i Norge.