Her skal Norges nye signalsystem for jernbanen testes

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Systemet skal testes fra Roa til Hønefoss, før det tas i bruk i resten av Norge.

Dette er en balise ved Grindvoll stasjon. Balisen er en komponent i det nye signalsystemet. Foto: Øystein Grue, JernbanemagasinetFørste strekning som åpner med ERTMS er Nordlandsbanen fra Grong til Bodø i oktober 2022. Før den tid skal Bane NOR gjøre en rekke tester for å sikre at systemet fungerer slik det skal, og avdekke eventuelle feil eller mangler. Dette skal blant annet gjøres på strekningen mellom Roa og Hønefoss.

Vår leverandør av det nye signalsystemet Siemens, og underleverandøren Nettpartner, skal helgen 23. til 25. teste nytt jernbaneutstyr og gjøre forberedende arbeider for bytting av drivmakiner på Grindvoll, Jevnaker og Hval stasjon. En drivmaskin er motoren til sporvekselen som veksler mellom hvilket spor toget skal bruke, for eksempel på vei inn til en stasjon. I tillegg skal vi bytte sviller på jernbanebrua som går over E16 på Jevnaker. 

Aktivitet på anleggsområdet

Arbeidene skjer på dagtid, mellom klokken 07:00 og 19:00, både lørdag 23. og søndag 24. mai. Arbeidene som skal utføres er blant annet boring og pukkfylling, og ellers bruk av arbeidsmaskiner. Dette kan oppleves som støyende for jernbanens nærmeste naboer. De nærmeste naboene vil motta en SMS-varsling med mer informasjon som lenker til denne artikkelen.

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd.

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt byggeleder Lars Even Nilsen på e-post eller telefon: 909 86 351 (tilgjengelig på dagtid hverdager). Ellers kan du ta kontakt med vårt kundesenter477 70 098 (åpent hverdager 08-19; lø/søn 09-15).

Her finner du mer informasjon om ERTMS i Norge.