Får terminalen i hånda

Studenter utvikler prototype for det nye signalsystemet for jernbanen. Prototypen er et verktøy som samler oppgavene til hovedsikkerhetsvakten i én enhet.

Fra venstre: Henrik Holdhus Andresen, Mitch Rijke  og  Silje Viko. Foto: Leyan Salih, Bane NOR.

Silje, Henrik og Mitch studerer datateknologi på OsloMet. I vår har de skrevet bacheloroppgave om Bane NOR, og har utviklet en prototype av et verktøy for hovedsikkerhetsvakter. Under arbeider langs jernbanen er det alltid en hovedsikkerhetsvakt (HSV) til stede som har ansvaret for sikkerheten. Hovedsikkerhetsvakten sikrer blant annet at området ikke er tilgjengelig for tog i arbeidsperioden.

– Innføringen av det nye digitale signalsystemet for jernbanen, European Rail Traffic Management System (ERTMS), er med på å digitalisere oss på flere områder. Nå utvikler vi en digital og mobil terminal til hovedsikkerhetsvakten som på sikt blir deres nye verktøy ute i sporet, forteller Sverre Kjenne, konserndirektør for Digitalisering og teknologi i Bane NOR.

I dag jobber hovedsikkerhetsvakten med flere ulike verktøy. Arbeidsdagen er preget av mange telefonsamtaler til togleder, arbeidsordre på PC eller nettbrett og sluttføring og rapporter med penn og papir. Sikring av et arbeidssted gjøres i dag ved at de plasserer kontaktmagneter på sporet (områder uten akseltellere) eller ved å ta ut en nøkkel (områder med akseltellere).

Denne våren har tre datateknologistudenter fra OsloMet utviklet en interaktiv prototype for dette verktøyet. Verktøyet blir kalt en håndholdt terminal (HHT). HHT skal ved hjelp av GPS-posisjon og RFID-skanning av objekter kunne sikre og oppheve sikringen av et arbeidsområde, styre objekter, som sporveksler og veisikringsanlegg, følge opp arbeidsordre og chatte med de som styrer trafikken, mens alle handlinger loggføres underveis. Målet er å samle alle arbeidsoppgaver i ett verktøy, som vil gjøre arbeidet til hovedsikkerhetsvakten mer effektivt.

Her ser man deler av prototypen studentene har utviklet.

Gode tilbakemeldinger

Studentene har kun sett på programvaren under utviklingen av prototypen. Det er leverandøren av det nye trafikkstyringssystemet, Thales, som skal levere det ferdige verktøyet. Prototypen studentene har utviklet, hjelper Bane NOR med å gi leverandøren et konkret eksempel på hvordan funksjoner kan implementeres og hvordan brukergrensesnittet kan utformes, slik at sluttbrukerne – altså hovedsikkerhetsvaktene – får det verktøyet de trenger i hverdagen.

Studentene har jobbet tett med veiledere i Bane NOR og hovedsikkerhetsvakter fra Spordrift under utviklingen. De har gjennomført jevnlige demonstrasjoner og tester av nye funksjoner, hvor de har fått gode tilbakemeldinger.

– Dette er så bra! Jeg er overveldet. Utrolig fremgang på så kort tid, fortalte en av hovedsikkerhetsvaktene under en demonstrasjon før påske.

Studentene forbereder seg nå til siste demo av prototypen. Deretter skal den overleveres til leverandøren, Thales.