En jubilant utenom det vanlige

Bane NOR digitaliserer jernbanen. Denne uken feirer vi at det nye digitale signalsystemet har vært i drift på Østfoldbanen Østre linje i 5 år.

Feiring på Kråkstad stasjon. Foto: Liv Tone Otterholt, Bane NOR.

Den 31. august 2015 åpnet den 80 kilometer lange strekningen mellom Ski og Sarpsborg for kommersiell trafikk med European Rail Traffic Management System (ERTMS). Persontogene som kjører på Østre linje er også utrustet med det nye signalsystemet, og Bane NOR har selv tre arbeidsmaskiner med ERTMS installert om bord.

I starten hadde systemet noen barnesykdommer, men nå er vi stolte av at strekningen er blant Norges mest punktlige. I Bane NOR kaller vi strekningen for «erfaringstrekningen». Vi har tatt mye lærdom fra arbeidet med bygging og driften av denne, som vi tar med oss når systemet strekningsvis skal installeres langs alle Norges jernbaner.

– ­Jernbanen er i ferd med å bli høyteknologisk og digital. Det vi jobber med nå, har aldri blitt gjort i Norge før. Vi er derfor nødt til å gjøre grundige tester før vi kan sette det nye digitale signalsystemet i drift. Fra erfaringsstrekningen har vi lært mye. Erfaringene bidrar til at vi raskere og mer effektivt kan rulle ut ERTMS på nye jernbanestrekninger i årene som kommer. Vi deler også jevnlig erfaringer med våre naboer i Danmark og Sverige, forteller Sverre Kjenne, konserndirektør for Digitalisering og teknologi i Bane NOR.

Startet mellom Rakkestad og Sarpsborg

Leverandøren Bombardier vant anbudet om å installere og teste ERTMS, for første gang i Norge. Allerede i november 2013 startet de første kjøreturene med tog utstyrt med ERTMS, på delstrekningen mellom Rakkestad og Sarpsborg. Her pendlet testtoget fram og tilbake for å teste ut de ulike delene i det nye signalsystemet. Etter noen uker ble en av Bane NORs arbeidsmaskiner satt på teststrekningen, før vi i 2015 kunne åpne strekningen med ERTMS i full drift.

Det digitale signalsystemet som skal installeres i resten av Norge, blir levert av leverandørene Siemens, Alstom og Thales. Første strekningen ut med dette systemet er Nordlandsbanen, som åpner med ERTMS i drift den 31. oktober 2022. Erfaringsstrekningen vil etter hvert også få denne versjonen av systemet. I løpet av det neste tiåret vil ERTMS fullstendig transformere jernbanen. Den største gevinsten av dette får kundene våre – både togoperatørene og de reisende. Gjennom digitalisering utvikler vi en jernbane som er mer punktlig, mer driftssikker og rimeligere å holde ved like.