Nå er testing av vårt nye digitale signalsystem i gang

Jernbanen går fra å være mekanisk og manuell til å bli høyteknologisk og digital. Nå skal det nyombygde testtoget på strekningen mellom Hønefoss og Roa prøves ut fra vår testlab på Campus Nyland.

Lokfører Øivind Alexander Eidesmo. Foto: Ingvald Ramsrud, Bane NOR

Jernbanen får et nytt digitalt signalsystem, og går fra å være mekanisk og manuell til å bli høyteknologisk og digital. Fornyelsen av jernbanens signalanlegg er fastlands-Norges største digitaliseringsprosjekt.  Nordlandsbanen mellom Grong og Bodø er den første strekningen som får det nye systemet, det skjer 31. oktober 2022, og Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik få uker senere. Dette gjør Norge til et foregangsland på jernbaneteknologi.

En forutsetning for å ta det nye signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS) i bruk er at Bane NOR og leverandørenes utstyr og systemer – Alstom (ombordutstyr), Siemens (signalsystem) og Thales (trafikkstyringssystem) – snakker sammen.

– Vi må derfor sammen med leverandørene gjøre en rekke tester for å sikre at alt fungerer slik det skal, og avdekke eventuelle feil eller mangler, før det tas i bruk på resten av Norges jernbane. Nå er vi i gang med testing på det vi kaller testlinjen mellom Hønefoss og Roa, sier Sverre Kjenne, konserndirektør Drift og teknologi i Bane NOR.

Fra venstre: Testleder John Price  og konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne. Foto: Liv Tone Otterholt, Bane NOR

I første omgang testes det første ombygde toget mellom Hønefoss og Roa i et par uker. Bane NOR har leid inn lokførere fra Vy til å kjøre testtoget. På Campus Nyland, som er den nye testlaben og kompetansesenteret for innføringen av det nye digitale signalsystemet ERTMS, vil det være stor aktivitet fremover, blant annet med simulerte tester.

– Campus Nyland er kraftsenteret i digitaliseringen av jernbanen i Norge og helt sentralt i utviklingen av en fremtidsrettet infrastruktur som er mer punktlig, driftssikker, miljøvennlig og rimeligere å holde ved like. På Campus Nyland samles alle leverandørene til et unikt samarbeid. Nå er vi godt på vei inn i en spennende fase med testing, og så langt ser det veldig lovende ut, forteller Kjenne.

Ute i hardt vær

Utstyret for det nye signalsystemet er allerede blitt testet i Norges harde klima i over 12 måneder, på Haugastøl og Røros, og i Bodø og Romeriksporten.

– I Norge har vi andre utfordringer enn i resten av Europa. Norges jernbane slynger seg gjennom et vilt landskap og må tåle tidvis hardt klima og store temperatursvingninger. Derfor har det vært viktig å teste utstyret i de mest værutsatte områdene, forklarer Kjenne.

Testene ga oss god kunnskap om produktene og påser at eventuelle behov for tilpasninger gjøres før objektene installeres i hele landet. Dette minimerer risikoen for forsinkelser i byggetiden, og sørger for at systemet fungerer best mulig under alle værforhold og bidrar til høy oppetid slik at vi sikrer god punktlighet. 

Bane NOR i gang med testing på Campus Nyland. Foto: Liv Tone Otterholt

Lærer fra Østfoldbanen

Selv om det er første gang det nye systemet installeres for testing i Norge, er det ikke Norges første strekning med ERTMS. Fra før av har Bane NOR installert ERTMS langs Østfoldbanen Østre Linje mellom Ski og Sarpsborg. Strekningen åpnet med ERTMS i drift i august 2015, og kalles erfaringstrekningen.

Erfaringer fra denne strekningen bidrar til en effektiv og raskere utrulling av ERTMS på nye jernbanestrekninger i årene som kommer. Det første ombygde testtoget for det nye systemet, har allerede begynt sin testing på Østre linje.

Testtoget er et Di 8-lok, som Bane NOR leier av Vy. Foto: Ingvald Ramsrud