Nå starter kompetanseløftet som kreves for nytt signalanlegg

Torsdag 31. oktober åpnet Bane NOR sitt nye test- og kompetansesenter for digitaliseringen av jernbanen. Over 5 000 ansatte i hele jernbanesektoren skal nå tilbake på skolebenken.


Jernbanen er på spor mot en ny fremtid. Fra å ha vært mekanisk og manuell er den i ferd med å bli høyteknologisk og digital. I løpet av de neste tiårene vil dette endre jernbanesektoren fullstendig.

31. oktober 2019 åpnet Bane NOR offisielt Campus Nyland: et nytt kompetanse- og testsenter for utviklingen og innføringen av det nye digitale signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS). De tidligere lokalene til Vy (tidligere NSB) på Grorud Verksted har nå blitt pusset opp, og både ny teknologi, proffe utviklere og engasjerte instruktører har flyttet inn.

– At Bane NOR nå tar i bruk Campus Nyland til å teste ulike nye teknologiske løsninger, viser at de tar jobben de har fått på alvor. Til syvende og sist er det akkurat det jernbanereformen handler om. Å utvikle norsk jernbane til å bli en konkurransedyktig transportform, som gjør at folk ønsker å ta tog til og fra arbeid, fritidsaktiviteter og ikke minst at vi også lykkes med å få mer gods på jernbanen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

5 000 ansatte skal skoleres

Jernbanen får nå et kompetansesenter som er plassert midt imellom historie, daglig drift, vedlikehold, utvikling og innovasjon. Over 5 000 ansatte i hele jernbanesektoren – Bane NOR, togselskaper, vedlikeholdsselskaper og entreprenører – skal nå på skolebenken. Campus Nyland skal gjøre eksisterende yrkesgrupper i stand til å håndtere ny teknologi og navigere i den nye hverdagen som introduseres med ERTMS. Norsk Jernbaneskole har allerede holdt et ukeskurs for togledere og planlegger også kurs for hovedsikkerhetsvakter. Siemens, som er en av tre leverandører til ERTMS-programmet, har gjennomført sitt første grunnkurs for ERTMS.

Testlaben bygges opp med reell maskinvare for alle sentrale systemer som leveres som del av ERTMS-programmet. Dette omfatter både signal og sikringsanlegg, trafikkstyringssystem og utrustingen som kommer i togene. I tillegg til Bane NOR vil leverandørene Alstom, Siemens og Thales bruke senteret til testing av det digitale signalsystemet.

– Campus Nyland blir kraftsenteret i digitaliseringen av jernbanen i Norge og helt sentralt i utviklingen av en fremtidsrettet infrastruktur som er mer punktlig, driftssikker, miljøvennlig og rimeligere å holde ved like, forteller Sverre Kjenne, konserndirektør Digitalisering og teknologi.

Som en del av Campus Nyland bygges det opp et kombinert lærings- og utstillingsområde. Også her tar Bane NOR i bruk ny teknologi, som virtual reality, for å formidle hvordan strekningene bygges opp med ERTMS, samt togenes og togledersentralenes utforming.

Om ERTMS

ERTMS er et av Norges største digitaliseringsprosjekter, og et viktig skritt i moderniseringen av jernbanen. I dag er mange forskjellige typer signalanlegg langs jernbanettet i bruk, og flere av dem er gamle og slitte.

Det nye digitale signalsystemet gir økt sikkerhet gjennom tekniske barrierer og kontinuerlig overvåkning av alle tog. Standardiserte løsninger og systemer gir et mer effektivt Bane NOR, og med smarte løsninger får vi en moderne og mer miljøvennlig jernbane. Erfaringer med ERTMS i Norge og i andre land viser at nytt digitalt signalsystem gir mer punktlige tog. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Første strekning ut er Nordlandsbanen fra Grong til Bodø som vil ha ERTMS i drift fra 31. oktober 2022.