Ønsker gode konkurranser: Inviterte til tilbudskonferanse

For å sikre gode anbudsprosesser inviterte Bane NOR entreprenører inn for å dele informasjon om arbeidene som nå skal lyses ut i forbindelse med innføringen av det nye digitale signalsystemet (ERTMS).

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kristin Aursand, prosjektleder i Civil Works, ERTMS-programmet ser frem til en god konkurranse med godt informerte entreprenører. Foto: Liv Tone Otterholt

Torsdag 19. september arrangerte prosjektet Civil Works i ERTMS-programmet (European Rail Traffic Management System) tilbudskonferanse for entreprenører. Høsten 2019 skal prosjektet ut med anbud på tre nye totalentreprisekontrakter for banestrekningene Nordlandsbanen midt og nord, Bergensbanen samt Østfoldbanens vestre linje (Oslo)-Ski, strekningen mellom stasjonene. Til sammen skal prosjektet lyse ut kontrakter for 200-250 millioner kroner i høst.

– Hensikten med konferansen var å presentere prosjektet Civil Works, samt omfanget av de tre planlagte totalentreprisekontraktene. Blant annet får vi nå strømforsyning som del av entreprisene våre, noe som er nytt sammenlignet med tidligere kontrakter. Det var viktig for oss å informere om dette, slik at vi sikrer forståelse for arbeidene som skal gjennomføres, forteller Kristin Aursand, prosjektleder i Civil Works, ERTMS-programmet.

Mats Knutsen, delprosjektleder i Civil Works, ERTMS-programmet presenterer arbeidene som skal gjøres langs strekningen mellom Oslo S og Ski. Foto: Liv Tone Otterholt

Til sammen var 12 entreprenører påmeldt til konferansen. På slutten av dagen åpnet de for dialog hvor de fikk gode innspill fra entreprenørene om hvordan anskaffelsene bør gjennomføres og hvordan kontraktene bør settes opp.

– Vi er veldig fornøyd med dagen, og har inntrykk av at entreprenørene fikk et godt innblikk i prosjektet og arbeidene som skal gjennomføres. Nå gleder vi oss til å lyse ut arbeidene og håper på god konkurranse om kontraktene, avslutter Kristin.

Om Civil Works

Før det nye signalsystemet skal på plass, skal Bane NOR gjøre en rekke forberedelser langs jernbanen. Dette inkluderer blant annet etablering av nye føringsveier for kabler, tilrettelegging for nye tekniske hus og etablering av strømtilførsel. Det er allerede inngått fire totalentreprisekontrakter for denne typen arbeider. Når ERTMS er satt i drift skal overflødig utstyr, som signalmaster, kabler og andre signalkomponenter rives og fjernes, i tillegg til at isolerte skinneskjøter fjernes og sveises.

Arbeidene blir lyst ut i strekningsvise kontrakter. Tilsammen skal Civil Works i løpet av de 15 neste årene inngå kontrakter for i overkant 6 milliarder kroner.

Kommende kontraktsutlysninger fra Civil Works:

  • Nordlandsbanen, Grong – Bodø: 2019
  • Bergensbanen: 2019
  • Østfoldbanen, (Oslo)-(Ski): 2019
  • Rørosbanen: 2020
  • Oslo S-Asker: 2020

Om ERTMS

ERTMS er et av Norges største digitaliseringsprosjekter, og et viktig skritt i moderniseringen av jernbanen. I dag er mange forskjellige typer signalanlegg langs jernbanettet i bruk, og flere av dem er gamle og slitte.

Det nye digitale signalsystemet gir økt sikkerhet gjennom tekniske barrierer og kontinuerlig overvåkning av alle tog. Standardiserte løsninger og systemer gir et mer effektivt Bane NOR, og med smarte løsninger får vi en moderne og mer miljøvennlig jernbane. Erfaringer med ERTMS i Norge og i andre land viser at nytt digitalt signalsystem gir mer punktlige tog. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Første strekning ut er Nordlandsbanen fra Grong til Bodø som vil ha ERTMS i drift fra 31. oktober 2022. 

Om du ønsker mer informasjon om kontraktsutlysninger kan du ta kontakt med prosjektleder Kristin Aursand