Gjøvikbanen får nytt signalsystem – forberedende arbeid starter nå

Bane NOR skal ta i bruk et nytt digitalt signalsystem på jernbanen i Norge. Før det nye systemet European Rail Traffic Management System (ERTMS) kan installeres må vi gjøre noen forberedende arbeider. På Gjøvikbanen skal Gjermundshaug Bane AS gjøre denne jobben.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kontrakten for forberedende arbeider på Gjøvikbanen ble signert av programdirektør for ERTMS-programmet, Sverre Kjenne og daglig leder i Gjermundshaug Bane AS, Magne Trønnes. Foto: Siri Lied-Endresen

I desember 2022 skal det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS tas i bruk på Gjøvikbanens nordre del, fra Roa til Gjøvik. Allerede om et par måneder starter Gjermundshaug Bane AS arbeidene med å etablere føringsveier for nye signal- og telekabler ved stasjoner og planoverganger på den om lag 115 kilometer lange strekningen fra Grefsen til Gjøvik. Oppdraget har en verdi på 71,8 millioner kroner og skal fullføres innen utgangen av 2020.

I tillegg til Gjermundshaug Bane AS leverte NRC Bane AS og Rail Infrastructure AS tilbud på oppdraget.
– Av de tre tilbyderne vurderte vi Gjermundshaug Bane AS sitt tilbud som det beste. I tillegg til at de hadde den laveste prisen, viste de i anbudsprosessen at de har forstått omfanget og kompleksiteten i kontrakten. Vi ser fram til å jobbe med dem, forteller delprosjektleder Synne Hopland i Bane NOR.

Entreprenøren skal nå detaljere planene, bestille materiell og etablere rigg før de starter arbeidene i månedsskiftet mai-juni.

– Vi er veldig godt fornøyd med å ha fått dette oppdraget og vi gleder oss til å komme i gang. Prosjektet vil sysselsette 8-9 personer fra Gjermundshaug i tillegg til underleverandører i en periode på to år, og for oss er dette et stort prosjekt, forteller prosjektleder og daglig leder i Gjermundshaug Bane, Magne Trønnes.

Gjøvikbanen er prioritert
Gjøvikbanen er en av de første strekningene som skal ta i bruk det nye signalsystemet i Norge. Innen utgangen av 2034 skal ERTMS ha erstattet gamle og sårbare signalsystemer på alle landets jernbanestrekninger.

Gode erfaringer med ERTMS på teststrekningen, Østfoldbanens Østre linje
Østfoldbanens Østre linje, fra Ski til Sarpsborg, har siden 2015 vært teststrekning for jernbanens nye signalsystem. I 2018 hadde denne strekningen best punktlighet i Norge med hele 40% lavere feilrate enn strekninger med såkalte konvensjonelle signalanlegg. Erfaringene viser dermed at det nye systemet gir en betydelig forbedring av punktlighet og forutsigbarhet for våre kunder.