Alstom i gang med utrusting av det første testtoget

Første kjøretøy ut er et Di8-lokomotiv eid av Vy. Utrustningen skjer på Grorud verksted, hvor man også finner det nyåpnede test- og kompetansesenteret til Bane NOR Campus Nyland.

Di8-lokomotivet som skal bygges om. Foto: Erland Rasten

Dette er det første kjøretøyet som utrustes som en del av en stor rammekontrakt som dekker installasjonen av ombordsignal på 467 tog av 55 ulike typer. Utrustningen av disse skal starte i 2021, og de første togene som bytter til ERTMS for kommersiell drift i Norge er planlagt å være i drift innen 2022. Installasjonen ombord på den komplette norske flåten vil være ferdig innen 2026.

Alstom vil installere en løsning med et dobbelt-system som gjør det mulig for togene å kjøre på linjer med både det gamle signalanlegget og det nye digitale European Rail Traffic Management system (ERTMS). 

Di8-lokomotivet brukes til vanlig til berging. Loket skal brukes på testlinjen Roa - Hønefoss, som åpner våren 2020. Fra Campus Nyland vil den nye signalteknologien som legges i sporet på teststrekningen testes mot trafikkstyringssystemet og de første tre ombygde togene. Alstom skal videre bygge om en arbeidsmaskin - såkalt gul maskin - og et persontog, for å representere alle kjøretøyene i den norske flåten. 

– Vi er veldig glade for å starte neste fase av prosjektet med installeringen av maskinvaren på det første kjøretøyet, samt klargjøre depotet. Det nye ombordsystemet vil bidra til å gjøre det norske jernbanenettet mer effektivt og pålitelig. I tillegg vil det redusere forsinkelser for passasjerer og godstjenester samtidig som de garanterer de høyeste nivåene av sikkerhet, sier Rob Whyte, administrerende direktør for Alstom i Norden.

Kontrakten for ombord signalprosjektet ble signert i juni 2018, og består av rammekontrakter for 14 ulike jernbanekjøretøyeiere. Kontrakten ble forhandlet av Bane NOR på vegne av togeierne.

– En vellykket ERTMS-implementering avhenger av operasjonelle kjøretøy. Alstom er det ledende selskapet for utstyr ombord. Jeg er overbevist om at Alstom vil lykkes med en teknisk løsning til rett tid samt den fysiske ombyggingen av togene, og jeg er veldig fornøyd med å, bokstavelig talt, ha dem ombord. De norske jernbanekjøretøyeierne setter sin lit til Alstom, forteller Sverre Kjenne, konserndirektør Digitalisering og teknologi, Bane NOR.

Første strekning ut er Nordlandsbanen fra Grong til Bodø som vil ha ERTMS i drift fra 31. oktober 2022. Kort tid etter følger Gjøvikbanen. 

For mer informasjon, les Alstoms pressemelding her.