Norges største digitaliseringsprosjekt i gang

Bane NOR skal fornye jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi skal erstattes med et databasert signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Arbeidene med å forberede østre del av Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roa-Hønefossbanen for det nye systemet starter nå.

Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord

Bane NOR må gjøre en rekke forberedelser langs jernbanen før det nye signalsystemet skal på plass. Det første vi gjør er å bygge føringsvei for kabler på stasjoner, sikrede planoverganger, blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen) og sidespor. NRC Rail AS skal i løpet av utgangen av 2019 gjøre denne jobben fra Hønefoss til Ål på Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roa-Hønefossbanen.

Den nye signalteknologien er databasert, og nye fiberkabler er en forutsetning for at systemet skal kunne tas i bruk. Fibertech AS starter i disse dager arbeidene med å etablere rør og fiberoptisk kabel fra Hønefoss til Voss og de skal være ferdige i løpet av høsten 2019.

Stor aktivitet på anleggsområdet

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det normalt kjører tog. I hovedsak skal arbeidene gjøres på dagtid, men av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19.00 og 07.00 og i helgene.

Arbeidsmannskapet vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften, derfor vil varigheten på arbeidene variere på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsling via SMS med mer informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.

Bane NOR forbereder nå disse strekningene for det nye signalsystemet, ERTMS.

Fakta

NRC skal utføre arbeider på følgende steder.

Roa-Hønefossbanen: Grindvoll-Hval (mai-juli 2018):

 • Grindvoll stasjon
 • Jevnaker stasjon
 • Viul planovergang
 • Hval stasjon

Bergensbanen: Støe-Torpo (juni-november 2018):

 • Støe blokkpost*
 • Nesbyen stasjon
 • Svenkerud blokkpost
 • Gol stasjon
 • Rotneim blokkpost
 • Torpo stasjon

Bergensbanen: Veme-Bergheim (februar-juli 2019):

 • Veme stasjon
 • Sørsdal planovergang
 • Soknabruket sidespor
 • Sokna stasjon
 • Rallerud planovergang
 • Rallerud blokkpost
 • Trolldalen stasjon
 • Gulsvik stasjon
 • Flå stasjon
 • Austvoll blokkpost
 • Bergheim stasjon

Randsfjordbanen: Skotselv-Ask (april-november 2019):

 • Skotselv stasjon
 • Åmot stasjon
 • Geithus stasjon
 • Vikersund planovergang
 • Vikersund stasjon
 • Drolsum planovergang
 • Nakkerud planovergang
 • Tyristrand stasjon
 • Tangen planovergang
 • Ask planovergang

* En blokkpost er skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen.

 

Fibertech AS skal legge ca. 300 kilometer fiberkabel fra Hønefoss til Finse på Bergensbanen.

 • Fjerne pukk, legge rør og fylle tilbake pukk
 • Avdekke, renske og rehabilitere eksiterende kabelkanaler
 • Etablere kabelkummer