Norges største digitaliseringsprosjekt i gang

Bane NOR skal fornye jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi skal erstattes med et databasert signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Nå utføres forberedende arbeider på banestrekningene rundt om i landet.

Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord

Bane NOR må gjøre en rekke forberedelser langs jernbanen før det nye signalsystemet skal på plass. Det første vi gjør er å bygge føringsvei for kabler på stasjoner, sikrede planoverganger, sidespor og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). NRC Rail AS skal i løpet av utgangen av 2019 gjøre denne jobben fra Hønefoss til Ål på Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roa-Hønefossbanen. Gjermundshaug Bane AS skal utføre tilsvarende arbeid på Gjøvikbanen i 2019 og 2020.

Den nye signalteknologien er databasert, og nye fiberkabler er en forutsetning for at systemet skal kunne tas i bruk. Langs jernbanen
bygges det nå et fibernett på 5 000 kilometer som skal bli ryggraden i den digitale jernbanen.

Stor aktivitet på anleggsområdet

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det normalt kjører tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset, det vil si om natten og i helgene.

Arbeidsmannskapet vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften, derfor vil varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsling via SMS med mer informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.