Hvordan fungerer Traffic Management System (TMS)?

I denne filmen får du en kort innføring i hvordan det nye fjernstyringssystemet TMS fungerer. Løsningen skal erstatte tre gamle systemer, og skal bidra til bedre avvikshåndtering og færre forsinkelser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.