Alstom skal levere ombordutrustning for ERTMS

Fredag 25. mai signerte Bane NOR tre kontrakter med Alstom for levering av ombordutstyr til tog og arbeidsmaskiner som skal trafikkere ERTMS-strekninger i Norge. Kjøretøyeierne var representert ved Norske tog.

På signeringen deltok Børge Lillehagen (ass. prosjektleder Onboard, Bane NOR), Carl Åge Bjørgan (administrerende direktør Alstom Transport Norway AS), Gorm Frimannslund (konsernsjef Bane NOR), Didier Lapalus (Project Director Alstom), Sverre Kjenne (programdirektør ERTMS, Bane NOR), Iren Marugg (juridisk direktør Norske tog AS), Rob Whyte (administrerende direktør Alstom Nordics), Gjermund Blom-Hagen (prosjektleder Onboard, Bane NOR ) og Knut Andreas Myklebust (kontraktsjef ERTMS, Bane NOR. Foto: Ragnhild Aagesen/Bane NOR

Bane NOR har på vegne av 14 kjøretøyeiere forhandlet fram en avtale med Alstom om levering av ombordutstyr. Avtalen omfatter systemutvikling, design og ombygging av i overkant av 400 tog og arbeidsmaskiner eid av Bane NOR, Norske tog, CargoNet, Flytoget, NSB og ni andre selskaper med et varierende antall lokomotiver og arbeidsmaskiner (se faktaboks).

Kjøretøyeierne var representert ved Norske tog, som signerte kontrakt på ombygging av 274 av tog og med dette har den største kontrakten for ombordutstyr med Alstom, på 665 millioner kroner.

Bane NOR inngikk på fredag følgende tre kontrakter med Alstom:

 • GA Phase Contract (General Application) omfatter utvikling og testing av ombordutstyret og installasjon i tre testtog. Denne kontrakten har en verdi på i underkant av 300 millioner kroner.
 • SA Phase Contract (Specific Applications) omfatter ombygging av Bane NORs arbeidsmaskiner og den har en verdi på i overkant av 200 millioner kroner.
 • Coordination Phase Contract knytter Alstoms ombyggingsansvar til datoer for idriftsettelse av de enkelte banestrekningene med ERTMS for å sikre til enhver tid tilstrekkelig mengde ombygde tog. Denne kontrakten har en verdi på 50 millioner kroner.

Alle kjøretøyeierne skal inngå selvstendige kontrakter med Alstom om leveranse av ombordutstyr. Dette skal gjøres på et fellesarrangement tirsdag 5. juni.

Til sammen har alle kontraktene en samlet verdi på ca. 1,8 milliarder kroner

Hva er ERTMS ombordutrustning?

ERTMS ombordutrustning er den delen av signalsystemet som er om bord på toget. Den mottar en kjøretllatelse fra signalsystemet som styrer jernbaneinfrastruktur når sporet er klart. Denne kjøretillatelsen inneholder blant annet en gitt ditanse og hastighet. Ombordutrustningen vil da informerer fører om lengde på kjøretillatelsen og tillatt hastighet. Hvis toget kjører for fort eller for langt, så bremser ombordsystemet toget.

Med denne endringen vil ikke fører se på lyssignaler langs sporet, men få all informasjon på en skjerm i førerrommet.

Alle togene skal bygges om i Norge, hovedsakelig på Bane NOR eiendoms verksteder på Grorud og Marienborg. De første togene skal være ferdig ombygd til første ERTMS-strekning åpner i slutten av 2021, og innen 2026 skal alle togene være klare til å kjøre på ferdig utbygde ERTMS-strekninger.

 Kontrakten mellom Alstom og Norske tog omfatter ombygging av 274 tog. Den ble signert av Rob Whyte, administrerende direktør Alstom Nordics og Iren Marugg, juridisk direktør Norske tog AS, Foto: Ragnhild Aagesen / Bane NOR.

Kjøretøyseiere som inngår kontrakt med Alstom

 • Bane NOR Transport
 • Baneservice AS
 • Beacon Rail Finance (Europe) Ltd
 • BLS Rail AB
 • CargoNet AS
 • Flytoget AS
 • Grenland Rail AS
 • Leonhard-Weiss GmbH
 • Nordic Re-Finance AB
 • Norsk Jernbanedrift AS
 • Norske tog AS
 • NSB AS
 • Railcare T AB
 • Speno International SA