Norges største digitaliseringsprosjekt i gang på Nordlandsbanen og Meråkerbanen

Bane NOR skal fornye jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi skal erstattes med et databasert signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Nå utfører vi forberedende arbeider på Nordlandsbanen og Meråkerbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR skal legge nye kabalkanaler flere steder på Nordlandsbanen og Meråkerbanen.

Det første vi gjør er å bygge føringsvei for kabler på stasjoner og sikrede planoverganger. Veidekke Bane skal i løpet av 2018 gjøre denne jobben fra Stjørdal til Steinkjer på Nordlandsbanen, og mellom Hell og Kopperå på Meråkerbanen.

Stor aktivitet på anleggsområdet

Noen av de som bor nær jernbanen vil bli berørt av arbeidene. For å bygge føringsveier benytter vi gravemaskiner, hjullaster og skinnegående traktor, og betongelementene må tilpasses ved hjelp av betongsag. Det kan være nødvendig å ha ekstra belysning når vi jobber på natten.

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det normalt kjører tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Vanlig arbeidstid vil være 19.00-07.00, også i helgene. Entreprenøren er pålagt å begrense arbeidet i tidsrommet 23.00-01.00 – i den såkalte innsovningsperioden.

Arbeidsmannskapet vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften, derfor vil varigheten på arbeidene variere på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsling via SMS med mer informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd.

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med Bane NORs kundesenter dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger. Kundesenteret kan nås via chat, som du finner på forsiden av Bane NORs nettsider eller via e-post.

Bane NOR forbereder nå disse strekningene for det nye signalsystemet, ERTMS.

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt byggeleder Olav Opem på e-post opemol@banenor.no eller telefon: 991 65 119.