Full støtte til innføring av ERTMS

I revidert statsbudsjett 2016 ber regjeringen om Stortingets tilslutning for å kunne innføre ERTMS på jernbanen innen 2030.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Eivind Skorstad (v), prosjektsjef for innføring av ERTMS, og Sverre Kjenne, konsertdirektør i divisjonen Digitalisering og teknologi i Bane NOR.
Foto: Caroline Roka/Bane NOR

Regjeringen godkjente 11. mai Samferdselsdepartementets tilrådning om oppstart av ERTMS-prosjektet innenfor Jernbaneverkets foreslåtte rammer. Anbefalt kostnadsramme for prosjektet er på 26 milliarder kroner.

 Med proposisjon 126 S (2015-2016) ber den norske regjeringen om Stortingets tilslutning for kunne innføre ERTMS på jernbanen innen 2030. Dette er et av de mest omfattende fornyelsesprosjekter på jernbanen noensinne. ERTMS betraktes som en forutsetning for å skape fremtidens jernbane.

– Det er en gledens dags for Jernbaneverket. Vi har respekt for oppgaven og er veldig motivert til å ta fatt på den, sier Eivind Skorstad, prosjektsjef for ERTMS. – Alle i ERTMS-prosjektet setter pris på denne solide tillittserklæringen fra regjeringen, sier han.

Tilbudsforespørsler før sommeren
Regjeringens proposisjon fastslår at Jernbaneverket kan inngå kontrakter for hele kostnadsrammen og prosjektomfanget i tråd med signalprosjektets kvalitetssikrede kontraktsstrategi.

– Dette er en merkedag! Nå er det full fart forover i ERTMS-prosjektet. Vi er allerede i gang med prekvalifisering og tar sikte på å sende ut tilbudsforespørsler før sommeren, sier Sverre Kjenne, direktør for Signal og tele i Jernbaneverket.