Togoperatørene forbereder seg til ERTMS

Innføring av det felleseuropeiske signalsystemet vil sette hele jernbanens verdikjede på prøve. For togoperatørene blir oppgaven langvarig og meget krevende.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utrusting av alt rullende materiell med ERTMS er en krevende oppgave både for Jernbaneverket og togoperatørene. Bilde viser en arbeidsmaskinen med det nye signalsystemet. Foto: Øystein Grue/Jernbaneverket

Utrustning av opp mot 600 gods- og persontog med ERTMS er én av signalprosjektets viktigste suksessfaktorer. Jobben krever langvarig koordinering, effektiv serieinstallasjon av utstyr på ulike typer togsett og lokomotiver, omfattende opplæring av ombordpersonell og grundig testing ute i sporet. Togtrafikken skal i tillegg bli minst mulig berørt av ombyggingen, med de utfordringer det medfører for togoperatører med stramme ruteplaner og lite reservemateriell.

Siden høsten 2014 møtes samtlige togoperatører i Norge med jevne mellomrom for å planlegge innbygging av ERTMS på alt rullende materiell. Med Jernbaneverket i spissen, pågår denne workshop-serien med et titalls operatører som en felles øvelse i teknisk og logistisk oppgaveløsning.

– Vi begynner alle å ta inn over oss hvor krevende denne oppgaven er, ikke minst for togoperatørene, sier Gjermund Blom-Hagen, delprosjektleder for ERTMS Onboard i Jernbaneverket.

Hva mener togoperatørene om innføring av ERTMS? - Les her.

Ikke lenger et ekko fra EU
Togoperatørene har hørt om innføring av ERTMS i flere år. Det startet i 2001, da EU offentliggjorde sin første TSI (Technical Specifications for Interoperability), bedre kjent i Norge som Samtrafikkforskriften: En rekke tekniske standarder som skal harmonisere det europeiske jernbanenettet og gjøre det mer effektivt og konkurransedyktig, særlig med tanke på godstrafikken over landegrenser.

Samtrafikkforskriften ble gjort til norsk lov i 2008, og helt siden da har Statens jernbanetilsyn (SJT) og Jernbaneverket jobbet parallelt med å planlegge forskriftens implementering på norsk jernbane. I 2008 ble Østfoldbanens østre linje valgt som erfaringsstrekning for ERTMS, et arbeid som avsluttes sommer 2015 med åpningen av strekningen Ski-Sarpsborg for kommersiell trafikk.

– Erfaringsstrekningen på Østfoldbanen var bare en forsmak på det som kommer. I fremtiden blir togtrafikken berørt i større skala fordi langt flere togsett, lokomotiver og arbeidsmaskiner skal bygges om. Togoperatørene vil i perioder måtte klare seg med færre kjøretøy. Det vil sette hele jernbanesystemet på prøve, kommenterer Blom-Hagen.

Jo tidligere jo bedreERTMS medfører omfattende endringer i måten å framføre tog på. Det vil vil kreve grundig opplæring av ombordpersonell. Foto: Øystein Grue/Jernbaneverket
En kan være fristet til å tro at det er lenge til ERTMS må monteres på togene. For ERTMS Nasjonal Implementering, det landsdekkende utrullingsprosjektet som starter med Ofotbanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen, gjenstår det tross alt mye arbeid: KS2, prekvalifisering av leverandører, utlysning av kontrakter, evaluering av tilbud osv. Men delprosjektleder Blom-Hagen ser saken på en helt annen måte.

– ERTMS innebærer et omfattende teknologiskifte som berører kritiske sikkerhetsfunksjoner på togene og innfører en helt ny måte å fremføre tog på, uten signaler langs sporet. Det vil ta tid å tilpasse seg alle endringer, derfor opplever jeg ikke at vi er tidlig ute, sier Blom-Hagen.

ERTMS er en europeisk standard i stadig utvikling. For at den norske kjøretøyparken skal få en framtidsrettet versjon av ombordsystemet, må leverandøren gis tilstrekkelig tid til å implementere den sist oppdaterte standarden i ombordutstyret. Denne skal deretter tilpasses samtlige kjøretøy gjennom en tidkrevende prosjekterings- og installasjonsfase, hvor også sikkerhetsgodkjenning er en relativt omfattende oppgave.

– ERTMS skal bygges inn på kjøretøy av ulike typer. Vi vil derfor starte med å installere ERTMS på ett spesifikt kjøretøy av hver type, før en gjennomfører serieinstallasjon på resterende kjøretøy av samme type. Sett i sammenheng med verkstedkapasitet og begrenset tilgang til reserve kjøretøy hos operatørene, er det ikke vanskelig å se at vi ikke har så god tid. Men vi har hatt en god start, sier Blom-Hagen.