Et historisk signal

Norgeshistoriens største signalløft rulles i gang. Nå skal det bygges for fremtiden – med samme løsning som resten av Europa. – Et paradigmeskifte, sier teknologidirektør Sverre Kjenne. – Dette er jernbanens største IT-satsing noensinne.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sammen med prosjektsjef Eivind Skorstad skal Kjenne lede innføringen av European Rail Traffic Management System, ERTMS, gjennom Norge.

Og det haster, mener duoen, som har fått på plass et forslag til en nasjonal signalplan. I disse dager legges den frem for Jernbaneverkets ledergruppe og Statens jernbanetilsyn, før den går videre til departementet for endelig behandling. Valg av nytt signalsystem er det største som har skjedd siden innføring av automatisk togkontroll. – Vi tenker nytt, og vi tenker ny funksjonalitet. Det å tenke stort nok er vår største utfordring. For nå starter fornyingen av Jernbanen i Norge. Det vi er med på nå, er rett og slett en historisk reise, sier Kjenne.

På ti strekninger

En nasjonal signalplan vil være grunnlaget for å etablere en nasjonal ERTMS-plan basert på fornyelsesbehov, investeringsprosjekter og behov for fjernstyring. Forslaget som nå ligger på bordet, tar utgangspunkt i at ERTMS skal være innført på ti prioriterte banestrekninger innen 2030. Den tar inn over seg at et aldrende signalanlegg etter hvert er blitt krevende å vedlikeholde. Reservedelene blir færre og feilene blir flere.

– Dersom vi hadde hatt ERTMS på Vestfoldbanen, kunne en ulykke som Nykirke-ulykken i fjor vært unngått, mener Kjenne. Med ERTMS overvåkes farten, og Flirt-toget ville aldri holdt en for høy hastighet. Togføreren hadde i tillegg flere utvendige skilt å forholde seg til, disse blir også borte ved overgangen til ERTMS.

Gyllen mulighet

Jernbaneverket har i løpet av de siste årene jobbet med å forankre det nye signalsystemet, og nå er tiden kommet for å få på plass prosjektorganisasjonen.

– Det er mange stillinger som skal fylles, og for dem som vil være med, er dette en gyllen mulighet til å være med fra starten, sier Eivind Skorstad.

Men med mange stillinger å fylle blir riften om signalingeniører også større. Erik Mæhlum, leder for signaltjenester, ser at ressursene kan bli knappe. For samtidig som det skal bygges nytt, skal eksisterende anlegg både driftes og vedlikeholdes i minst 20 år til.

– En mangedobling av investeringer i løpet av de siste årene fører til press på signalingeniører, sier Mæhlum. Han skal sjonglere med folk som kan eksisterende anlegg, og utfordringen er ekstra stor med gamle anlegg:

– Her må vi være spesialister selv, vi kan ikke dra nytte av et leverandørmarked med kompetanse slik som med ERTMS, sier han.

Knapphet til tross, avdelingen Mæhlum leder har vokst fra 115 til 155 medarbeidere i løpet av to år. Det mener han skal dekke behovet for eksisterende systemer. Men om det er nok til å dekke kommende ERTMS-behov, er han usikker på.

– Foreløpig er det ikke så lett å få hele oversikten over hva behovene blir, sier Mæhlum.

Begge deler

Det norske jernbanenettet er gammelt, og kritikerne mener at ERTMS egner seg best for nye togstrekninger. Erik Mæhlum er ikke enig.

– Se på danskene, de fornyer hele banenettet sitt, og der er det også mye gammelt, påpeker han.

– For å løse behovet må vi bygge noen konvensjonelle signalsystem som kan oppgraderes til ERTMS, men vi håper at det blir på færrest mulige strekninger, sier Eivind Skorstad.

For det er et kjent problem at flere anleggstyper har dårlig med reservedeler, og enkelte komponenter er allerede gått ut av produksjon. Utbyggingsrekkefølgen i Nasjonal signalplan følger behovet for fornyelse og samordner det med behovet for nye signalanlegg. Nasjonal signalplan er grunnlaget for etablering av en nasjonal ERTMS-plan som i sin tur skal bli en del av EUs samlede plan.