ERTMS-prøvestrekning offisielt åpnet

Onsdag 11.desember ble prøvestrekningen for framtidas signalsystem offisielt tatt i bruk. –Endelig har vi noe å vise fram, sier prosjektets folk etter flere års forarbeider. Det felles europeiske signalsystemet ERTMS skal etter hvert erstatte de eldre signalanleggene på alle banestrekninger.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dette togsettet er landets første tog utstyrt før kjøring på ERTMS-strekninger. Toget brukes i pørvedriften mellom Rakkestad og Sarpsborg på Østfoldbanens østre linje. <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong> .
For siste gang ble hovedbryteren på det gamle sikringsanlegget på Ise stasjon slått av 11.desember. Jernbanedirektør Elisabeth Enger utførte den symbolske handlingen på det 53 år gamle anlegget sammen med Oliver Aagaard Bredholt som for anledninmgen hadde fått fri fra skolen for å fungere som “stasjonsmester” på Ise og neste generasjon jernbanefolk.  Stasjonen ble for øvrig ubetjent i 1989. Nå er det ti år siden det gikk ordinære persontog på strekningen Rakkestad – Sarpsborg. Derfor er ERTMS-prosjektets 69-sett et uvant syn i området og på strekningen.
Offisiell overgang til ERTMS: Det gamle stillverket blir symbolsk slått av av jernbanedirektør Elisabeth Enger og Oliver Bredholt.

Stor oppslutning

-Jeg slutter meg til alle som er glade for at vi nå virkelig har noe å vise fram, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger. –Det er veldig morsomt å bygge nye jernbanestrekninger, men vi har et enda større hjerte for å ta vare på den jernbanen vi har. Jernbaneverket har veldig mange gamle signalanlegg og vi trenger å få skiftet dem ut for å få bedre punktlighet og regularitet. Det er satt av seks milliarder til ETMS i kommende Nasjonal transportplan. -Vi regner med at det vil ta 15 år og koste 15 milliarder kroner å innføre ERTMS på alle strekninger. Vi opplever en stor politisk oppslutning om dette og det er jeg veldig glad for, sa Enger. Høsten 2015 åpner strekningen Ski – Sarpsborg over Østre linje  for vanlig trafikk med ERTMS. Før den tid skal banens stasjoner bygges om og tilpasses. Erfaringene fra prøvestrekningen på banens sørligste del er viktige for innføringen av systemet i resten av landet.

Lokfører Arild Fjeldstad har vært med i ERTMS-prosjektet i flere år. -Morsomt å endelig kunne se at virker i praksis, sier han.-Vi har tatt det veldig pent til å begynne med i disse testkjøringene, forteller lokfører Arild Fjeldstad. Han har vært selv vært med i prosjektet i flere år og synes derfor det er både etterlengtet og veldig morsomt at de nå er i gang og har noe å vise fram. Prøvestrekningen går for det meste gjennom skog og kulturlandskap. -Men vi har en del planoverganger og folk har vent seg til at det er små sjanser for at det kommer tog her, men nå er vi i full gang, sier Fjeldstad. Etter hvert vil togene også øke hastigheten under utprøvingene.

Prosjektdirektør Jarle Rasmussen.
Prosjektdirektør i ETMS-prosjektet, Jarle Rasmussen, forteller at prøvekjøringene til nå har gått veldig bra. -Vi finner gjennom praktisk utprøving fram til problemstillinger som det er vanskelig å forutse bak skrivebordet, sier han. –Så langt ligger vi faktisk litt foran det oppsatte programmet for utprøving, men det er ennå langt fram og prøvekjøringene vil pågå i lengre tid. Sammen med blant andre Tor Egil Sæve fra prosjektet fikk de rundt 100 deltakerne på “åpningsturen” en grundig innføring i hvordan ERTMS fungerer.

Inne i toget kunne passasjerene følge med på lokførerens skjerm og strekningen foran.
Inne i toget kunne passasjerene følge med på lokførerens skjerm og strekningen foran.
Inne i toget var det rigget til med storskjerm som overførte utsikten forover sammen med informasjonen som lokfører Fjeldstad fikk på sin skjerm. All informasjon om hvordan toget skal kjøres framkommer på denne skjermen. Man får “kjør”- og “stopp”-signal, tillatt hastighet, hvor langt framover det klar bane og informasjon om banens stigningsforhold etc inn på skjermen. Det var også lagt inn “feil” ved en planovergang og en “nødstopp”-situasjon slik at man fikk demonstrert at systemet fungerte!

 

   
 
 
 
.

 

 


 .