ERTMS: Oppgradering av stasjoner på Østfoldbanen

Som et ledd i ERTMS-prosjektet på Østfoldbanen skal fem stasjoner bygges om med ny teknologi. Det betyr stor byggeaktivitet, spesielt i sommer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I et 11 uker langt brudd, fra 21. juni til 7. september stenges all trafikk på Østre linje og Askim, Spydeberg, Tomter, Kråkstad og Mysen skal gjennomgå en stor forvandling. Noe arbeid påbegynnes litt før, og noe fortsetter også etter bruddet. Målet er at alt skal stå klart til bruk ved årets ruteendring i desember 2014.

Det er et omfattende anleggsarbeid som venter naboene til stasjonene, og det blir store endringer i reisemønsteret i disse ukene. Prosjektet har derfor gjennomført nabomøter for å fortelle om arbeidet som vil føre med seg noen ulemper som, støy, støv og mye anleggstrafikk. Fra høsten 2015 skal ERTMS settes i ordinær drift på hele strekningen fra Ski til Sarpsborg. Det skjer etter en ny stengningsperiode på seks uker i 2015 for å gjennomføre selve omkoblingen.

Prøvestrekningen for nytt ERTMS-anlegg ble offisielt tatt i bruk i desember i fjor. Mellom Sarpsborg og Rakkestad har vi i dag, som den første i Norge, en komplett ERTMS-strekning. Erfaringen fra teknologibanen brukes videre i neste trinn; ERTMS nasjonal implementering, som skal stå for utbygging av nytt sikringsanlegg i hele Norge.  Basert på anbefalinger fra Nasjonal signalplan vil ombygging skje først på Ofotbanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen.

Nytt for publikum

 • Nye plattformer, 250 - 270m
  Ny høyde på plattformen, 76 cm og tilpasset de nye Flirt-settene.
 • Nytt teknisk hus
 • Nytt veisikringsanlegg
 • Nye benker
 • Miljøstasjoner
 • Nytt høyttaleranlegg
 • Ny undergang på Askim, ny publikumsovergang på Spydeberg og Mysen.

Fem stasjoner på Østfoldbanen østre linje skal gjennom en omfattende oppgradering sommeren 2014. De skal i tillegg rustes opp med det nye signalsystemet ERTMS.Sikkerhetssonen på plattformen blir oppmerket med taktilt mønster slik at blinde og svaksynte lettest mulig kan orientere seg.

Total forvandling
Neste år står første ERTMS-strekning klar. Det haster med å bygge opp drift- og forvaltning, og det er travelt for dem som i dag legger premissene for fremtidens jernbanehverdag.  Som en del av landets første ERTMS-strekning bygges fem stasjoner om på Østre linje.

 • Byggetid: Fra mars til ultimo november. 
 • 21. juni til 7. september er sommerens langbrudd.
 • Antall mann/kvinner i arbeid er på det meste ca. 350 stk.
 • Produksjon: 2,7 mill. kr pr døgn i hele langbruddet.
 • Kostnad: 285 mill.
 • Antall stasjoner: 5
 • Entreprenør: Leif Grimsrud AS
 • Masseforflytning i mengde estimert for prosjektet: 65.000 kubikkmeter.

Teststrekningen
Mellom Rakkestad og Sarpsborg har testkjøring pågått siden november i fjor.
NSBs testkjøring med 69-02 på Bergensbanen og i Oslo området, for å teste ATC2 STM-funksjonen, er vellykket gjennomført. Kun mindre feil er registrert. Ytterligere testkjøring på andre (ATC-) banestrekninger fortsetter i sommer.

Bombardiers andre fullskalatestperiode på ERTMS teststrekningen ble gjennomført tidligere i år hvorav de to siste ukene foregikk med to-togskjøring. En del feil er registrert. Årsaken til disse feilene analyseres av Bombardier. Feilene kan skyldes infrastrukturen, ombordutstyret eller brukerne.

Fire NSB testførere har så langt vært igjennom opplæringen, mens rundt ti JBV-førere er opplært.

Totalt 144 lokførere må i 2014/ 2015 gjennomgå forenklet opplæring i å betjene ombordutstyret i de ombygde Flirt-togsettene, når disse skal kjøre på ATC strekninger. Av disse 144 er det 96 lokførere som også må kurses i ERTMS.

Ca. 115 konduktører skal gjennomføre 1.-dags kurs i ERTMS.
1 stk. Robel (JBV) og 1 stk. 69-sett er ombygd til ERTMS.
2 stk. LM7 (JBV ledningsvogn) og 9 stk. Type 75 (NSB Flirt) er planlagt ombygd i 2014-2015.

Testing, både på ATC-baner og ERTMS testbane (anleggsområde), pågår i ulik grad i hele 2014.

I første halvdel av 2015 vil ERTMS strekningen Sarpsborg – Rakkestad/ Mysen bli godkjent for prøvedrift. I denne fasen vil blant annet det nye ERTMS trafikkregelverket være gjeldende. Opplæring av sluttbrukerne vil være en viktig faktor i denne fasen.