ERTMS på Østfoldbanen (erfaringsstrekning)

Jernbanen mellom Ski og Sarpsborg, på Østfoldbanen Østre linje, var den aller første strekningen som tok i bruk ERTMS. Selskapet Bombardier Transportation vant anbudet for leveranse av det nye signalsystemet.

Innføringen av ERTMS markerer et teknologisk vendepunkt i togframføringen i Norge. Det nye signalsystemet gir mulighet for økt kapasitet, samt økt sikkerhet på grunn av kontinuerlig hastighetsovervåking. ERTMS skal i framtiden erstatte alle nasjonale signalanlegg i Europa.

I november 2013 startet de første kjøringene med tog utstyrt med ERTMS på delstrekningen mellom Rakkestad og Sarpsborg. Her pendlet testtoget fram og tilbake for å teste ut de ulike bestanddelene i det nye signalsystemet. Etter noen uker ble en av Bane NORs arbeidsmaskiner satt på teststrekningen, og til slutt ble ulike kjørescenarier testet ut på signalsystemet.

I september 2015 åpnet den 80 kilometer lange strekningen Ski – Sarpsborg for kommersiell trafikk med ERTMS. Persontogene som kjører på Østre linje er også utrustet med det nye signalsystemet.

- Den digitale jernbanen er et faktum med åpningen av Østre linje. Vi går fra reléteknologi anno 1835 til databaserte løsninger anno 2015. Det kaller jeg en teknologisk revolusjon, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for divisjonen Drift og teknologi i Bane NOR.


Et passasjertog utrustet med ERTMS kjører forbi Mysen stasjon på Østfoldbanens østre linje.

Østre linje har ikke bare fått Norges mest moderne signalsystem, flere av stasjonene fikk også en kraftig oppgradering. Stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen fikk nye plattformer på begge sider av sporene. Lengden på plattformene er 250 meter og skal kunne ta i mot doble togsett. Stasjonene har også fått ny underbygning, nye spor, nye kabelgater, nye ledelinjer for svaksynte, ny belysning og nytt informasjonsanlegg for passasjerene. I tillegg er parkeringsplassene fornyet.

Erfaringer fra den såkalte Pilotstrekning vil bidra til en effektiv og raskere utrulling av ERTMS på nye jernbanestrekninger i årene som kommer.

Fakta om ERTMS på Østfoldbanen Østre linje:

  • Siden september 2015 har ERTMS vært i ordinær drift på jernbanen mellom Ski og Sarpsborg. De kjente stolpene for rødt og grønt lys er nå borte på denne strekningen. Signalsystemet er flyttet inn i togene.
  • Sommeren 2014 ble stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen oppgradert og klargjort for ERTMS.
  • Bombardier vant anbudet om å installere og teste ERTMS for første gang i Norge.
  • Ise var den aller første jernbanestasjonen i Norge utstyrt med ERTMS.