Påmelding for kurs 2020

Tidligleveranser installeres før utrulling av fullstendig ERTMS, og omfatter per nå installasjon av drivmaskin ITS710 og drivmaskinadapter TPAM. Påmelding til kurs skal ses i sammenheng med plan for installasjon av disse tidligleveransene. Det gjøres prioritering av kursdeltakere ut ifra denne installasjonsplanen. Personell bør delta på kurs tettest mulig opp mot idriftsettelse av tidligleveranser på aktuell banestrekning. Dette for å redusere behovet for repetisjonsopplæring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Påmelding gjøres etter prioritering og avtale med aktuell banesjef, og oversendes ERTMS Opplæring. 

Ved påmelding må deltakers navn, funskjon og e-post inkluderes. 

Prosjekt

Bestiller

Stasjon

Sikringsanlegg

Antall ITS710

Antall TPAM

Idriftsettes

Testlinje Roa-Hønefoss ERTMS/Siemens Jevnaker, Hval, Grindvoll NSI-63 12 6 25.05.2020
Arna-Bergen Utbygging Arna Thales NO 2.1 56 13.12.2020
Asker spv. 308 Banesjef Asker Simis C 3 - 27.09.2020
Gjøvikbanen Nord ERTMS/Semens Fastsettes på et senere tidspunkt NSI-63 4 2 28.09.2020
Nordlandsbanen Nord ERTMS/Siemes Fastsettes på et senere tidspunkt NSI-63/NSB-87/NSB-94 70 23 Fastsettes på et senere tidspunkt
Flå og Veme Banesjef Flå og Veme NSB-78 5 3 06.10.2020
Jaren Infrastruktur Jaren NSI-EB/63 10 4 06.12.2020
Asker 2020-2021 Banesjef Asker Simis C 14 -

04.04.2021,

09.08.2021

Installasjonsplanen oppdateres fortløpende.