Drivmaskinadapter TPAM:

Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Bane NOR

Varighet: 1 dag

Antall deltakere: 6

Sted: Norsk jernbaneskole, Grorud, Oslo

Kursarrangør: Siemens Mobility AS

Påmelding: les mer om påmelding her

 

Målgrupper

Personell med funksjonene Kontrollør Signal, Sikkerhetskontrollør Signal.

For personell med roller som innehar flere enn én funksjon, er det kun behov for å delta på dette kurset én gang.


Kursbeskrivelse

Kurset gir deltakerne kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre installasjon, vedlikehold og funksjonstesting av drivmaskinadapter TPAM. Vedlikehold av drivmaskinadapter TPAM vil i stor grad bestå av utskifting av komplett drivmaskinadapter TPAM, og det gjøres derfor ikke et skille i modulene installasjon og vedlikehold.

 

Eksamen

Kurset avsluttes med en kort teoretisk test og en praktisk eksamen.

 

Viktig informasjon

For personell som betjener strekninger som skal installere drivmaskin ITS710 på konvensjonelle signalanlegg, er dette kurset ment å kombineres med kurset Drivmaskin ITS710: Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting. Kursene gjennomføres på én arbeidsuke (fra mandag til og med fredag).

Personell som betjener strekninger som skal installere drivmaskin ITS710 på programvarebaserte signalanlegg, har ikke behov for dette kurset.