Kurskatalog 2020

Kurskalenderen omfatter per nå de to kursene Drivmaskin ITS 710: Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting og Drivmaskinadapter TPAM: Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting. Det er lagt opp til at kursdeltakerne kan gjennomfører de to kursene på én og samme arbeidsuke.

Oktober

   

Kursnavn

Kursstart

Varighet

Sted

Drivmaskin ITS710:

Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting

05.10.2020

3 dager Norsk jernbaneskole,
Grorud, Oslo

Drivmaskinadapter TPAM:

Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting

08.10.2020

1 dag Norsk jernbaneskole,
Grorud, Oslo

Drivmaskin ITS710:

Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting

19.10.2020

3 dager Norsk jernbaneskole,
Grorud, Oslo

November

   

Kursnavn

Kursstart

Varighet

Sted

Drivmaskin ITS710:

Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting

23.11.2020

3 dager

Norsk jernbaneskole,
Grorud, Oslo

Drivmaskinadapter TPAM:

Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting

26.11.2020

1 dag

Norsk jernbaneskole,
Grorud, Oslo

Desember

 

 

Norsk jernbaneskole,
Grorud, Oslo

Kursnavn

Kursstart

Varighet

Sted

Drivmaskin ITS710:

Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting

07.12.2020

3 dager

Norsk jernbaneskole,
Grorud, Oslo

Drivmaskinadapter TPAM:

Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting

10.12.2020

1 dag

Norsk jernbaneskole,
Grorud, Oslo

Drivmaskin ITS710:

Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting

14.12.2020

3 dager

Norsk jernbaneskole,
Grorud, Oslo

Drivmaskinadapter TPAM:

Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting

17.12.2020

1 dag

Norsk jernbaneskole,
Grorud, Oslo

Kurskatalogen oppdateres fortløpende, og vil etter hvert inkludere kurs som dekker alle behov når ERTMS rulles ut i sin helhet.