Opplæring i ERTMS

ERTMS-programmet etablerer et opplæringstilbud til de som har behov for det.

Kurstilbudet utvikles i takt med behovet og i tråd med når løsninger settes i drift. Det er estimert at rundt 6.000 personer trenger kompetanse tilpasset sitt behov. Over 60 kurs og e-læringer er under utvikling. Disse vil gjøres tilgjengelig i kurskatalogen når de er klare.

De første kursene er reservert for personer som utvikler eller forbereder seg på drift som følge av konkrete installasjoner.

Kurskatalogen oppdateres kontinuerlig, og vil etter hvert inkludere kurs som dekker alle behov når ERTMS rulles ut i sin helhet.

For mer informasjon se vår kursportal: Kursportal - Bane NOR