Opplæring i ERTMS

På denne siden finner du informasjon som kurs og annen opplæring knyttet til ERTMS. 

Kursene i kurskatalogen gjelder tidligleveranser, og er derfor aktuelle for følgende banestrekninger: Testlinjen Roa-Hønefoss, Arna-Bergen og Nordlandsbanen

Målgruppen for kursene er personell hos leverandør innen drift- og vedlikehold som har en, eller flere, av følgende funksjoner: Sporvekselkontrollør, Kontrollør Signal og Sikkerhetskontrollør Signal.

Kurstilbud for tidligleveranser omfatter per nå de to kursene Drivmaskin ITS 710: Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting og Drivmaskinadapter TPAM: Installasjon, vedlikehold og funksjonstesting. Kurskalenderen følger utrullingsplan for tidligleveranser av drivmaskiner.  

Kurskatalogen oppdateres kontinuerlig, og vil etter hvert inkludere kurs som dekker alle behov når ERTMS rulles ut i sin helhet. 

Kursdatoer og kursbeskrivelser finner du i kurskatalogen under.