ERTMS

Bane NOR fornyer signalanleggene på jernbanen. Dagens utdaterte teknologi erstattes med ERTMS – et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land. ERTMS står for European Rail Traffic Management System. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Med innføring av ERTMS vil Bane NOR modernisere og standardisere store deler av jernbanens signalteknologi. Det vil bidra til:

 • Færre tekniske feil som påvirker togtrafikken
 • Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg
 • Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører
 • Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR

Nordlandsbanen fra Grong til Bodø tar i bruk ERTMS i oktober 2022, Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik følger kun noen uker etter. I 2026 tar vi i bruk det nye signalsystemet på Oslo S. Her finner du kart med oversikt over anbefalt utrullingsplan for ERTMS (fungerer ikke i Internet Explorer). Eller utforsk hvordan ERTMS er bygget opp.

Bygging
21
mrd.
Budsjett
2022
år
Neste strekning med ERTMS
~400
Kjøretøy som må utrustes med ERTMS
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2030
 • Regjeringen beslutter innføring av ERTMS i Norge
 • Jernbaneverket etablerer prosjektet ERTMS nasjonal implementering
 • Bombardier Transportation starter bygging av ERTMS på Østfoldbanens østre linje.
 • ERTMS settes i drift på Østfoldbanens østre linje
 • Oppstart av kvalitetssikring (KS2)
 • Kjøretøyseierne involveres i planleggingen
 • Prekvalifisering av leverandører
 • Tilbudsforespørsel sendes ut på markedet
 • Forberedende arbeider langs Nordlandsbanen
 • Kvalitetssikring (KS2) fullført
 • Evaluering av tilbud og forhandlinger
 • Forberedelser for signering av kontrakter
 • ERTMS-løsningen tilpasses den norske jernbanen
 • Forberedende arbeider langs Bergensbanen
 • Kontrakt signert med Thales (TMS), Siemens (Signalling System) og Alstom (Onboard)
 • Åpning av testlinjen Roa-Hønefoss
 • Testtogene bygges om
 • Forberedende arbeider langs Gjøvikbanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen (inkludert Flåmsbana og Randsfjordbanen)
 • Forberedende arbeid på strekningen Oslo - Ski og Skøyen - Asker, Bergensbanen (inkludert Flåmsbana og Randsfjordbanen) og Røros- og Solørbanen.
 • Siemens installerer komponenter til ERTMS i sporet på Nordlandsbanen og Gjøvikbanen.
 • Alstom bygger om tog for Nordlandsbanen og Gjøvikbanen
 • ERTMS tas i bruk på Nordlandsbanen fra Grong til Bodø
 • ERTMS tas i bruk på Gjøvikbanen mellom Roa og Gjøvik
 • ERTMS tas i bruk på Bergensbanen
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Røros- og Solørbanen
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Drammenbanen, (Asker) – Drammen – Hokksund
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Vestfoldbanen, (Drammen) – Tønsberg
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Østfoldbanen, strekningen mellom (Oslo) og (Ski).
 • ERTMS tas i bruk på Oslo S og strekningen Oslo S - Asker
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Ofotbanen
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på strekningen Kleverud - Åkersvika
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på strekningen (Trondheim) - Grong, inkludert Meråkerbanen
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Sørlandsbanen
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på strekningen Grefsen - Roa
 • ERTMS installert på de fleste jernbanestrekninger i Norge