ERTMS

Bane NOR fornyer signalanleggene på jernbanen. Dagens utdaterte teknologi erstattes med ERTMS – et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land. ERTMS står for European Rail Traffic Management System. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Med innføring av ERTMS vil Bane NOR modernisere og standardisere store deler av jernbanens signalteknologi. Det vil bidra til:

 • Færre tekniske feil som påvirker togtrafikken
 • Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg
 • Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører
 • Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR

Når digitaliseres din jernbanestrekning? Her finner du kart med oversikt over anbefalt utrullingsplan for ERTMS (fungerer ikke i Internet Explorer). Eller utforsk hvordan ERTMS er bygget opp.

Bygging
21
mrd.
Budsjett
2022
år
Neste strekning med ERTMS
~500
Kjøretøy som må utrustes med ERTMS
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2026
2027
2028
2030
 • Regjeringen beslutter innføring av ERTMS i Norge
 • Jernbaneverket etablerer prosjektet ERTMS nasjonal implementering
 • Bombardier Transportation starter bygging av ERTMS på Østfoldbanens østre linje.
 • ERTMS settes i drift på Østfoldbanens østre linje
 • Oppstart av kvalitetssikring (KS2)
 • Kjøretøyseierne involveres i planleggingen
 • Prekvalifisering av leverandører
 • Tilbudsforespørsel sendes ut på markedet
 • Forberedende arbeider langs Nordlandsbanen
 • Kvalitetssikring (KS2) fullført
 • Evaluering av tilbud og forhandlinger
 • Forberedelser for signering av kontrakter
 • ERTMS-løsningen tilpasses den norske jernbanen
 • Forberedende arbeider langs Bergensbanen
 • Kontrakt signert med Thales (TMS), Siemens (Signalling System) og Alstom (Onboard)
 • Åpning av testlinjen Roa-Hønefoss
 • Testtogene bygges om
 • Forberedende arbeider langs Gjøvikbanen, Nordlandsbanen, Bergensbanen (inkludert Flåmsbana og Randsfjordbanen) og Østfoldbanen mellom Oslo S og Ski.
 • ERTMS tas i bruk på Nordlandsbanen
 • ERTMS tas i bruk på Gjøvikbanen
 • ERTMS tas i bruk på Bergensbanen
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Rørosbanen
 • ERTMS innføres på Oslo S
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Drammensbanen
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Ofotbanen
 • Anbefalt utrulling av ERTMS på Sørlandsbanen
 • ERTMS etablert på de fleste jernbanestrekninger i Norge