Finansiering

Bane NOR Eiendom AS er et heleid datterselskap til Bane NOR SF, som igjen er 100 prosent eid av staten og er underlagt Samferdselsdepartementet.

Bane NOR Eiendom AS er ikke børsnotert og finansieres gjennom egen virksomhet, supplert med eksterne lån. Nye lån legges ut på løpetider som sikrer langsiktig finansiering og en optimal forfallstruktur.

Gjelden plasseres i morselskapet til eiendomsvirksomheten, Bane NOR Eiendom AS. Samtidig sikres statlig eierskap med eierskapsklausul. Samtlige långivere sidestilles gjennom pari passu-klausuler og avtaler om negativ pantsettelse.

Bane NOR har en langsiktig eierstrategi for samlet eiendomsvirksomhet i konsernet, og har mål om at Bane NOR Eiendom AS skal forbli et finansielt solid selskap. Selskapet har målsetting om en belåningsgrad («LTV») som ikke skal overskride 50 prosent over tid.

Her finner du låneavtaler mellom Bane NOR Eiendom AS og Nordic Trustee for både norske obligasjons- og sertifikatlån notert på Nordic ABM, samt øvrig finansiering:

Obligasjonslån

Ticker Hovedstol
(MNOK)
Forfall Kupong ISIN Dok
BNORE01 750 28.06.2021 3M NIBOR + 53bp NO0010826621 Nedlasting
BNORE02 850 28.06.2023 3M NIBOR + 73bp NO0010826639 Nedlasting
BNORE03 700 28.06.2025 2,79 % NO0010826647 Nedlasting
BNORE09 800 09.11.2021 3M NIBOR + 67bp NO0010835275 Nedlasting
BNORE01
BNORE02
BNORE03
17.08.2018 - Amendement of Bond Terms Clause 4.6.4 (a) 
Nedlasting

Sertifikatlån

Ticker Hovedstol
(MNOK)
Forfall Kupong       ISIN Dok
BNORE15 200 04.06.2020 1,82 %       NO0010861859 Nedlasting
BNORE14 200 20.03.2020 1,79 %       NO0010858376 Nedlasting
BNORE13 250 03.02.2020 1,75 %       NO0010851363 Nedlasting 
BNORE11 250 21.10.2019 1,76 %       NO0010840242 Nedlasting

Øvrig finansiering

Navn Hovedstol
(MNOK)
Forfall
KfW IPEX-Bank 500 07.06.2029
Nordiska Investeringsbanken 350 31.10.2025
Revolving Credit Facility (trekkfasilitet) 1 500 19.12.2021
Kassekreditt 300 19.12.2019