Lån og finansiering

Bane NOR Eiendom AS er et heleid datterselskap til Bane NOR SF, som igjen er 100 prosent eid av staten og er underlagt Samferdselsdepartementet.

Bane NOR Eiendom AS er ikke børsnotert og finansieres gjennom egen virksomhet, supplert med eksterne lån. Nye lån legges ut på løpetider som sikrer langsiktig finansiering og en optimal forfallstruktur.

Gjelden plasseres i morselskapet til eiendomsvirksomheten, Bane NOR Eiendom AS. Samtidig sikres statlig eierskap med eierskapsklausul. Samtlige långivere sidestilles gjennom pari passu-klausuler og avtaler om negativ pantsettelse.

Bane NOR har en langsiktig eierstrategi for samlet eiendomsvirksomhet i konsernet, og har mål om at Bane NOR Eiendom AS skal forbli et finansielt solid selskap. Selskapet har målsetting om en belåningsgrad («LTV») som ikke skal overskride 50 prosent over tid.

Her finner du låneavtaler mellom Bane NOR Eiendom AS og Nordic Trustee for både norske obligasjons- og sertifikatlån notert på Nordic ABM, samt øvrig finansiering:

Obligasjonslån

Ticker Hovedstol
(MNOK)
Forfall Kupong ISIN Dok
BNORE01
BNORE02
BNORE03
17.08.2018 - Amendement of Bond Terms Clause 4.6.4 (a) 
Last ned
BNORE02 850 28.06.2023 3M NIBOR + 73bp NO0010826639 Last ned
BNORE03 700 28.06.2025 2,79 % NO0010826647 Last ned
BNORE19 ESG 600 18.02.2026 3M NIBOR + 58bp NO0010931793 Last ned
BNORE20 ESG 600 18.02.2028 3M NIBOR + 69bp NO00010931801 Last ned
BNORE23 300 11.02.2027  2,92 % NO0012439522 Last ned

BNORE25 ESG

750

16.06.2025

3M NIBOR + 103bp

NO0012548843

Last ned

BNORE26 ESG

750

16.06.2027

3M NIBOR + 126bp

NO0012548850

Last ned

Sertifikatlån

Ticker Hovedstol
(MNOK)
Forfall Kupong ISIN Dok
NA 200

03.04.2023

4,25%

NO0012738584

Last ned
NA 200

01.06.2023

4,05%

NO0012785775

Last ned
NA 200

01.08.2023

3,70% NO0012832833 Last ned
NA 200

01.09.2023

4,05%

NO0012785791

Last ned
NA 200

02.10.2023

3,75%

NO0012832841  

Last ned

Øvrig finansiering

Navn Hovedstol
(MNOK)
    Forfall
Nordiska Investeringsbanken 500     01.04.2030
KfW IPEX-Bank  500     07.06.2029
Nordiska Investeringsbanken    300     12.10.2025
Revolving Credit Facility (trekkfasilitet) 1 500     21.01.2026
Kassekreditt    500     31.12.2023