Finansiering

Bane NOR Eiendom AS er et heleid datterselskap til Bane NOR SF, som igjen er 100 prosent eid av staten og er underlagt Samferdselsdepartementet.

Bane NOR Eiendom AS er ikke børsnotert og finansieres gjennom egen virksomhet, supplert med eksterne lån.

Nye lån legges ut på løpetider som sikrer langsiktig finansiering og en optimal forfallstruktur.

Gjelden plasseres i morselskapet til eiendomsvirksomheten, Bane NOR Eiendom AS. Samtidig sikres statlig eierskap med eierskapsklausul.

Samtlige långivere sidestilles gjennom pari passu-klausuler og avtaler om negativ pantsettelse.

Her finner du låneavtaler mellom Bane NOR Eiendom AS og Nordic Trustee for både norske obligasjons- og sertifikatlån notert på Nordic ABM, samt øvrig finansiering:

Obligasjonslån

Ticker Hovedstol
(MNOK)
Forfall Kupong ISIN Dok
BNORE01 750 28.06.2021 3M NIBOR + 53bp NO0010826621 Nedlasting
BNORE02 750 28.06.2023 3M NIBOR + 73bp NO0010826639 Nedlasting
BNORE03 500 28.06.2025 2,79 % NO0010826647 Nedlasting

Sertifikatlån

Ticker Hovedstol
(MNOK)
Forfall Kupong       ISIN Dok
BNORE08 300 04.02.2019 1,36 %       NO0010833437 Nedlasting
BNORE04 300 03.04.2019 1,25 %       NO0010827389 Nedlasting
BNORE07 200 04.09.2019 1,37 %       NO0010831456 Nedlasting 

Øvrig finansiering

Navn Hovedstol (MNOK) Forfall
Revolving Credit Facility (trekkfasilitet) 1 500 19.12.2021
Banklån (syndikat) 3 000 19.12.2019
Kassekredit 300 31.12.2018