Finansiering

Bane NOR Eiendom AS er et heleid datterselskap til Bane NOR SF, som igjen er 100 prosent eid av staten og er underlagt Samferdselsdepartementet.

Bane NOR Eiendom AS er ikke børsnotert og finansieres gjennom egen virksomhet, supplert med eksterne lån. Nye lån legges ut på løpetider som sikrer langsiktig finansiering og en optimal forfallstruktur.

Gjelden plasseres i morselskapet til eiendomsvirksomheten, Bane NOR Eiendom AS. Samtidig sikres statlig eierskap med eierskapsklausul. Samtlige långivere sidestilles gjennom pari passu-klausuler og avtaler om negativ pantsettelse.

Bane NOR har en langsiktig eierstrategi for samlet eiendomsvirksomhet i konsernet, og har mål om at Bane NOR Eiendom AS skal forbli et finansielt solid selskap. Selskapet har målsetting om en belåningsgrad («LTV») som ikke skal overskride 50 prosent over tid.

Her finner du låneavtaler mellom Bane NOR Eiendom AS og Nordic Trustee for både norske obligasjons- og sertifikatlån notert på Nordic ABM, samt øvrig finansiering:

Obligasjonslån

Ticker Hovedstol
(MNOK)
Forfall Kupong ISIN Dok
BNORE01 750 28.06.2021 3M NIBOR + 53bp NO0010826621 Nedlasting
BNORE02 850 28.06.2023 3M NIBOR + 73bp NO0010826639 Nedlasting
BNORE03 700 28.06.2025 2,79 % NO0010826647 Nedlasting
BNORE09 800 09.11.2021 3M IBOR + 67bp NO0010835275 Nedlasting
BNORE01
BNORE02
BNORE03
17.08.2018 - Amendement of Bond Terms Clause 4.6.4 (a) 
Nedlasting

Sertifikatlån

Ticker Hovedstol
(MNOK)
Forfall Kupong       ISIN Dok
BNORE18 200 04.12.2020 0,73 %       NO0010884612 Nedlasting
                 
                 

Øvrig finansiering

Navn Hovedstol
(MNOK)
    Forfall
Nordiska Investeringsbanken 500     01.04.2030
KfW IPEX-Bank  500     07.06.2029
Nordiska Investeringsbanken    350     31.10.2025
Revolving Credit Facility (trekkfasilitet) 1 500     21.01.2025
Kassekreditt    300     31.12.2020