Grønne ambisiøse planer for utvikling av Trondheim S

Nå går startskuddet for sentrumsutvikling rundt Trondheim S. Dette blir et nytt, moderne knutepunkt til glede for reisende og byen. Veidekke har fått kontrakten på 722 millioner kroner.

Illustrasjon av hvordan nye Trondheim S skal se ut. Et romslig og grønt innendørsområde med god takhøyde og varme materialer.

Det nye terminalbygget skal etter planen stå ferdig i 2025. På sikt skal det også bygges boliger i området, slik at flere kan jobbe og bo i sentrum. Det blir også et større tilbud av parkering, handel og service.

Attraktive lokaler

Nye Gryta P-kjeller ferdigstilles senhøsten 2022 og flytter 200 parkeringsplasser fra gateplan ned under bakken. Samtidig blir nytt gate- og trafikkmønster fra Jernbanebrua til Brattørbrua etablert og gjennomføres med bidrag fra Miljøpakken. Gatene fornyes med nye sykkelveger, kollektivfelt og holdeplasser.

– Dette blir Norges mest moderne kollektivknutepunkt med tilhørende servicefunksjoner, attraktive kontorlokaler og byens beste kollektivtilbud, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

Prosjektet har vært under planlegging i to år. Byggestart ble vedtatt rett før jul og nå går startskuddet for et ambisiøst, grønt byutviklingsprosjekt i Trondheim.

Grønn byutvikling

Byggene blir sertifisert etter miljøstandarden BREEAM NOR Excellent. Designet er gjort med hensyn til flere av FNs bærekraftmål og prosjektet bidrar til reduserte klimautslipp.

– Sammen med Veidekke har vi utviklet et prosjekt som vi er stolte av, forteller Hognestad.

– Det er et krevende prosjekt som må planlegges godt, fordi togtrafikken skal gå som normalt og de reisende ikke skal hindres under byggefasen. Vi er svært fornøyde med bistanden og kompetansen som Veidekke har bidratt med fram til nå og ser fram til å gjennomføre prosjektet sammen med dem, fortsetter Hognestad.

Trondheim S: Norges mest moderne kollektivknutepunkt.jpg

Binder sammen byen og havnen

Det nye bygget blir på 17.500 m2. Dette skal fordeles på 4.500 m2 terminalfunksjoner for kollektivtrafikken og 13.000 m2 nye kontorer for utleie. I tillegg omfatter prosjektet om lag 2.400 m2 nye utearealer på nivå med Sjøgangen. Bygget går over jernbanesporene og blir et utsiktspunkt som binder sammen byen og havnen.

– Vi takker Bane NOR Eiendom så mye for dette spennende oppdraget. Sammen med byggherre, rådgivere og underentrepre­nører har vi gjennomført en meget god utviklingsfase som sikrer et knallbra bygg og ditto byggeprosess. Nå gleder vi oss til å komme i gang med detaljprosjekteringen etter sommerferien og selve byggearbeidene i 2023, sier regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag.

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge og er en av Norges største eiendomsaktører med mange utviklingsprosjekt ved knutepunkt i norske byer og tettsteder.

– Sterk satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement gjør Bane NOR Eiendom til landets ledende knutepunktutvikler og en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge, sier Hognestad.

     

Les mer om prosjektet

Kontakt oss

Arne Hognestad
prosjektsjef i Bane NOR Eiendom
481 11 356
Torgeir Wiig
regionsdirektør i Veidekke
950 20 730
Helge Dieset
kommunikasjonssjef i Veidekke
481 11 356